Ochrana životního prostředí - ekolog podniku - osvědčení o způsobilosti výkonu je u nás samozřejmostí

Vzdělávací středisko Praha Ivana Kubičková - T.E.P.

Ochrana životního prostředí - ekolog podniku - osvědčení o způsobilosti výkonu je u nás samozřejmostí

Vzdělávací středisko vás připraví na nástrahy života

Dostali jste se někdy do životu nebezpečné a stresující situace a nevěděli jste, jak se zachovat? Nezoufejte, příště už vás oheň nebo jakákoliv jiná nehoda nerozhodí. Vy už totiž budete vyškolení díky vzdělávacímu středisku T.E.P.

Vzdělávací středisko, Praha 4

Získejte potřebnou kvalifikaci snadno

Vzdělávací středisko vede Ivana Kubičková a tým špičkových lektorů. A téma jejich přednášek? Vzdělávání dospělých v těchto oblastech:

•požární ochrana
•bezpečnost a ochrana při práci
•ochrana životního prostředí
•trendy a nástavbová školení


Díky přednáškám vzdělávacího střediska T.E.P. se vzděláte v oblastech, ve kterých chcete zažádat o kvalifikaci.

Přednášky v oblasti požární ochrany vás připraví na zkoušky kvalifikace pro výkon funkce technika požární ochrany. Kurz je koncipován jako třítýdenní soustředění s časovou prodlevou. Po jeho absolvování budete znát základní právní a technické předpisy při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu a tyto poznatky budete umět aplikovat v praxi. Získáte i další dovednosti, jako znalost postupu vnitřní kontroly na pracovištích, zpracování dokumentace požární ochrany a budete schopni provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců. Kromě základního kurzu požární ochrany nabízíme také doplňkové a související kurzy: specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany nebo nástavbovou odbornou přípravu v oblasti požární ochrany.

Požární ochrana


Chraňte své zdraví i prostředí, ve kterém žijeme

Dalšími oblastmi, kterým se svou lektorskou činností věnuje vzdělávací středisko T.E.P., jsou bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci základního kurzu pro bezpečnostní techniky a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik získáte znalosti právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a budete schopni je využít v praxi. Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Po jejím úspěšném absolvování získáte osvědčení OOZ v prevenci rizik.

Získáte znalosti zejména z oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší. Kurz je tedy vhodný pro inženýry, techniky, ekology a podnikatelé, kteří se pohybují v oblasti analýzy a zneškodňování odpadů. Po absolvování kurzu ochrany životního prostředí budete schopni aplikovat správné postupy při sledování a vedení evidence zdrojů nečištění, odpadů a při posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Úspěšní absolventi kurzu, kteří uspějí v písemné i ústní zkoušce, obdrží osvědčení o prokázání způsobilosti k výkonu činností podnikového ekologa.

Prevence rizik


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.tep-kubickova.cz

Vydáno 11.07.2014
334 Zhlédnutí
Topováno 06.04.2020
FIREMNÍ ČLÁNKY

Kurzy BOZP a PO: Zajistěte svým zaměstnancům vzdělání v oblasti bezpečnosti i požární ochrany

Kurzy BOZP a PO: Zajistěte svým zaměstnancům vzdělání v oblasti bezpečnosti i požární ochrany
Vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP) či požární ochrany (PO) je nezbytnou součástí zaměstnaneckého vztahu. Máte i vy proškolené své zaměstnance? Kurzy BOZP, PO i v oblasti ochrany životního pro zaměstnance pořádá Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T.E.P.

Periodická zkouška pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP - Praha

Periodická zkouška pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti BOZP - Praha
Objednávku i přihlášku naleznete na našich stránkách ke stažení. Tam také naleznete veškerý přehled probíhající a nastávajících kurzů. Specializujeme se na základní kurzy, nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP. Dále na nadstavbové kurzy a semináře.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Vzdělávací středisko Praha Ivana Kubičková - T.E.P.
WEBOVÁ STRÁNKA
Vzdělávací středisko Praha
www.tep-kubickova.cz
Adresa

Adresa

Mikuleckého 1314/14
Praha 4 - Braník 147 00

tep@tep-kubickova.cz
+420 222 365 771


Najdete nás také zde:

ARES
captcha