Moderní výrobní podnik se dnes bez automatizace výroby, průmyslových sítí, robotických a kamerových aplikací neobejde.

Průmyslová automatizace, řídicí systémy a průmyslové sítě jsou ideální pro prostředky zefektivnění a zkvalitnění výroby. Průmyslové kamery a kamerové systémy nasazené přímo do výrobní linky vám zase pomohou při kontrole kvality výroby, a tím zvyšovat spokojenost zákazníků. Automatizaci jednotlivých strojů a celých výrobních linek, aplikace kamerových systémů a průmyslové sítě navrhuje, realizuje společnost Blumenbecker Prag s r.o., která má v těchto oborech dlouholeté zkušenosti.


Průmyslová automatizace a řídicí systémy od těch nejlepších

Společnost Blumenbecker Prag se řadí mezi špičku v oblasti průmyslové automatizace a řídicích systémů. Kompletní inženýring elektro od jednoho dodavatele zahrnuje návrh řešení, tvorbu uživatelského SW pro PLC i PC včetně vizualizace, projektovou dokumentaci, montáž rozváděčů, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční servis. A to vše na míru podle možností a v souladu se zadáním zákazníka.

Kompletní služby v oblasti průmyslové automatizace a průmyslových sítí

Společnost Blumenbecker Prag zajišťuje svým klientům kompletní dodávku průmyslové automatizace i řídicích systémů nejen pro nejnižší úroveň řízení, ale projektuje a programuje moderní průmyslové strukturované sítě se sběrnicemi Ethernet a Profinet. Tyto sítě efektivně propojují výrobní technologie s podnikovými informačními systémy (ERP, MES) i vizualizačními softwarovými prostředky (PROTOOL, WinCC Flexible, WinTouch apod.).

Od návrhu až po kompletní realizaci

Společnost Blumenbecker Prag zajišťuje odbornou montáž dodaného zařízení včetně montáže rozváděčových skříní NN, osazení senzorů a akčních členů, namontování elektrických pohonů, provedení kabeláže a vše ostatní, co je třeba ke správnému fungování vašeho automatizovaného pracoviště nebo celé linky.

Uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis, modernizace

Součástí služeb Blumenbecker Prag je uvádění do provozu všech dodaných a nainstalovaných zařízení odbornými techniky, elektrická revize podle platných předpisů, funkčního testu a optimálního seřízení, proškolení vašich zaměstnanců. Samozřejmostí je rychlý a precizní servis, operativní záruční i pozáruční opravy, zajištění náhradních dílů, modernizace starších zařízení.

Robotická pracoviště, robotické buňky – naše doména

Blumenbecker Prag patří již delší dobu mezí významné dodavatele robotických pracovišť a celých robotických linek pro svařování, lepení, obrábění, manipulaci a rovněž pro laserové svařování. Svým zákazníkům nabízíme rovněž robotické buňky vlastní konstrukce v mnoha variantních provedeních podle charakteru úlohy. Naše konstrukční kancelář navrhuje a dodává i potřebná uchopovací zařízení (greifery), takže zákazník od nás dostává robotické pracoviště „z jedné ruky“ s kompletní dokumentací strojní i elektro.

Průmyslové kamery jsou ideální pro zlepšení kvality vaší produkce

Blumenbecker Prag se v posledních několika letech věnuje intenzivně aplikacím průmyslových kamer a kamerových systémů jak do již existujících, tak rovněž zcela nových výrobních kapacit. Díky vlastnostem dnešních průmyslových kamer včetně vysokého rozlišení máte možnost maximálně zpřesnit a zdokonalit vlastní výrobu. Kamery se nejčastěji používají ke kontrole kvality finální produkce, snižují počet reklamací a zvyšují tak spokojenost zákazníků.

Průmyslové kamery mají široké možnosti využití

Průmyslové kamery se využívají pro měření specifických rozměrů výrobků, identifikaci výrobků podle čárového kódu a 2D kódu, tvaru, velikosti, barvy, či jiných vlastností, kontrolu výrobků a jejich správného sestavení. Samostatnou aplikační oblast při využití kamery tvoří úlohy typu Bin Picking, kdy kamera nejprve identifikuje předmět v bedně (angl. bin), program spočte jeho prostorové souřadnice, pomocí kterých robot vyjme (angl. picking) takto identifikovaný předmět (např. polotovar) z bedny. Aplikace Bin Picking je možné nasadit pro přesné zakládání polotovaru do CNC obráběcího centra, paletizaci, třídění apod. podle potřeb technologie.

Blumenbecker Prag je ideálním partnerem pro průmyslovou automatizaci

Blumenbecker Prag poskytuje úvodní konzultace, vypracování projektové dokumentace, programování, realizace, montáže i servis. Velké zkušenosti a odborné znalosti specialistů jsou společně s dodávkami průmyslové automatizace, průmyslových sítí, řídicích systémů a průmyslových kamer „z jedné ruky“ dostatečnou zárukou vaší maximální spokojenosti.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.blumenbecker.cz

Vydáno 13.07.2014
232 Zhlédnutí
Topováno 18.04.2017
FIREMNÍ ČLÁNKY

Společnost Blumenbecker Prag má novou specializaci, zaměřuje se na off-line simulaci robotických pracovišť

Společnost Blumenbecker Prag má novou specializaci, zaměřuje se na off-line simulaci robotických pracovišť
Každým dnem se zvyšuje nasazování průmyslových robotů a robotických linek do nejrůznějších průmyslových odvětví a proto roste i poptávka po off-line simulacích. Vypracují návrh automatizačního projektu, vytvoří projekci, zaručují záruční i pozáruční servis.

Bin Picking – výběr objektů z bedny robotem naváděným 3D kamerou

Bin Picking – výběr objektů z bedny robotem naváděným 3D kamerou
Aplikace Bin-Picking řeší lokalizaci a výběr objektů z bedny, či kontejneru bez nutnosti zásahu lidského faktoru. Oči člověka jsou nahrazeny 3D průmyslovou kamerou, jeho ruce pak ramenem průmyslového robota. Nejširší uplatnění nachází tato aplikace při strojírenské výrobě, ale i jinde.

Na veletrhu AUTOMATICA 2016 vzbudilo zájem originální řešení robotického pracoviště Bin Picking od firmy Blumenbecker Prag

Na veletrhu AUTOMATICA 2016 vzbudilo zájem originální řešení robotického pracoviště Bin Picking od firmy Blumenbecker Prag
Na veletrhu AUTOMATICA 2016 firma Blumenbecker Prag vystavovala již potřetí v řadě. Náš exponát pracoviště Bin Picking byl tentokrát součástí expozice divize Blumenbecker Engineering Holding. Když jsme se před 4 lety zúčastnili s naším řešením úlohy Bin Picking poprvé, dala se konkurence se stejným ...
PODSTRÁNKY

Průmyslové roboty

Průmyslové roboty
Průmyslová robotizace, zakázková robotická řešení pro průmyslová odvětví

Řídicí a monitorovací systémy

Řídicí a monitorovací systémy
Řídicí a monitorovací systémy pro transparentní řízení pracovního procesu

Strojové vidění a technologie třídění

Strojové vidění a technologie třídění
Systémy strojového vidění, senzory, průmyslové kamery, třídicí technologie
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Blumenbecker Prag s.r.o. Průmyslová automatizace Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Blumenbecker Prag s.r.o.
www.blumenbecker.com
Adresa

Adresa

Počernická 272/96
Praha 10 108 00

brk@blumenbecker.com
+420 724 806 059


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha