SUEZ Využití zdrojů a.s.

Vydáno 07.02.2013
342 Zhlédnutí
Topováno 05.02.2016

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, byla od počátku komplexnost služeb a technologií. Proto patří do seznamu technologií SITA CZ třídící linky, kompostárny, skládky, spalovny průmyslových odpadů, deemulgační a neutralizační stanice a další zařízení pro maximální využití a ekologické odstranění dále nevyužitelných odpadů.


Generální ředitel společnosti Zdeněk Horsák k tomu říká : « Co nás odlišuje od ostatních, je především technologická soběstačnost, jednoznačně technická vyspělost, komplexní nabídka služeb včetně řešení problémových odpadů jako je azbest, jako jsou odpady s obsahem PCB a rtuti, freony nebo vysoce kontaminované kapalné odpady a kaly. Disponujeme výborně připravenými havarijními týmy, které jsou schopny zasáhnout na celém území ČR. Toto vše optimálně podpořeno sítí skladů a logistických center, ze kterých jsme schopni být do 1 hodiny u našeho zákazníka. »

 

Zákaznicky orientovaní? - Samozřejmost.

 

Nabízet komplexní služby na míru ušité zákazníkům je dnes v SITA CZ samozřejmost. Přebíráme odpovědnost za veškeré odpady, naši lidé přímo u zákazníka třídí odpady a odváží je k dalšímu zpracování nebo odbornému odstranění. Ale usilujeme o něco víc. Naší metou už není jen kvalitní služba, nýbrž partnerství se zákazníkem. Tomuto přístupu říkáme ZELENÝ RŮST. Ve spolupráci se zákazníkem a s ohledem na specifika jeho činnosti hledáme ZELENÉ ŘEŠENÍ. Například : Zákazníkovi, který se zabývá výrobou cukrovinek, vzniká množství odpadu v podobě nestandardních produktů, které neprošly systémem kontroly kvality. Staly se tak odpadem a nezbývalo, než je odvézt na skládku. Existuje ale ZELENÉ ŘEŠENÍ, které jsme pro zákazníka našli : odpad nachází využití v lihovaru, kde se materiál podrtí a vylouhuje a je využit jako sladidlo.

 

ZELENÝ RŮST s IKEA


Nakupujete vánoční stromek v IKEA?
V předvánočním období se v IKEA Česká republika prodalo 25 000 kusů vánočních stromků, z toho 6500 v brněnském obchodním domě. IKEA se stará o šetrné a ekologické využití stromků, které už splnily svou vánoční povinnost. Konkrétně v Brně se vrácené vánoční stromky dostávají do péče pracovníků Centrální kompostárny Brno, kterou provozuje

SITA CZ.

« S IKEA spolupracujeme na této akci již druhým rokem. Před obchodním domem jsou v lednu, době svozu stromků, umístěny 3 velkoobjemové kontejnery, které se podle potřeby vyměňují. Za 3 povánoční týdny odvezeme do kompostárny přibližně 4000 ks stromků, » říká Michaela Kuchaříková, správce provozu Centrální kompostárny Brno.

 

UZAVŘENÝ SYSTÉM RECYKLACE

 

Co se děje se stromky v kompostárně ?

 
« Stromky, které zákazníci vrátí zpět do IKEA, jsou ekologicky zpracovány pro další energetické využití ve formě štěpky, anebo se rozdrtí a zkompostují. S IKEA dále spolupracujeme na odvozu a využití veškerého dřevěného odpadu z obchodního centra v objemu asi 150 tun za rok. Také tento materiál je v Centrální kompostárně Brno podrcen a dodán odštěpnému závodu IKEA na Slovensku. Tak může být využit pro vytápění budov», dodává Michaela Kuchaříková. 

 

 

Kontakt:

Centrální kompostárna Brno :

Ing. Michaela Kuchaříková, tel. 602 345 830,

e-mail: michaela.kucharikova@kompostarnabrno.cz

SITA CZ, oddělení komunikace :

Mgr. Kateřina Kodadová, tel : 724 312 204

e-mail : katerina.kodadova@sita.cz


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.sita.cz