Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vyšly 14.9.2015 a od ledna 2016 jsou k dispozici také jejich české překlady. Následující 3 roky budou tedy ve znamení přechodu certifikovaných organizací na tyto nové normy, neboť ke 14.9.2018 bude platnost "starých" norem definitivně ukončena. Tento článek shrnuje, co vše je potřeba v praxi udělat a jaké možnosti společnosti mají.

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Změny v normách ISO 9001 a 14001

Nejprve si shrňme, o jaké hlavní změny v normách se jedná. V prvé řadě došlo k lepší přehlednosti norem - jejich struktura je nyní jednotná, a proto je snazší jejich vzájemná integrace. Normy se více zaměřují na zainteresované strany a kontext organizace, pomáhají vyhledávat a řešit rizika a příležitosti. Více také propojují strategii, politiku organizace a její cíle. Vše v kontextu a s ohledem na životní prostředí. Naopak méně je kladen důraz na dříve mnohdy nadbytečnou dokumentaci, která nyní více vychází ze skutečných potřeb certifikované organizace.
Normy nyní zahrnují také procesní přístup, doporučení v oblasti vedení lidí (leadership) a komunikace - interní i externí. Dále pomáhají s rozpoznáním a uchováváním znalostí organizace (konwlegde management). Nový přístup je také ke všem externím procesům, které nahrazuje nákup/outsourcing. V ISO 14001 jsou přehledně vymezeny v rámci EMS a je na ně kladen větší důraz. Nově je také zohledňován životní cyklus výrobku/služby a kladen důraz na plnění závazných povinností.


Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Nejjednodušším způsobem je přechod na nové normy v rámci recertifikace. Praktických variant je ale celá řada. Uveďme si proto několik příkladů:

Pokud recertifikační audit proběhne v roce 2016, platnost certifikátu nebude 3 roky, ale bude muset být zkrácena jen do 14.9.2018 z důvodů konce platnosti staré normy. Řešením je recertifikační audit s požadavkem na přechod ze „staré“ normy na „novou“. V tomto případě ke zkrácení platnosti certifikátu nedojde a ani nebude třeba navyšovat čas potřebný na audit.

Pokud má recertifikace proběhnout v průběhu roku 2017, je variant ještě více. Dozorový audit může proběhnout ještě podle "staré" normy, ale v tomto případě by opět byla zkrácena doba platnosti certifikátu. Lepší je proto řešení, kdy využijete dozor s požadavkem na přechod ze "staré" normy na "novou". Tím se vyhnete dočasnému zkrácení certifikátu, ale rozsah auditu může být delší než dozorový. Doporučujeme tedy variantu třetí - recertifikační audit s požadavkem na přechod ze „staré“ normy na „novou“.

Pokud Vás recertifikace čeká v průběhu roku 2018, je už pouze 1 možná varianta - máte-li certifikát stále podle „staré“ normy, musí dozorový audit proběhnout podle normy „nové“.

Přehledný soupis variant přechodu na nové normy ISO 9001 a 14001


Služby CQS v oblasti přechodu na revidované normy ISO

CQS pravidelně pořádá (nejen) na téma revize norem ISO 9001 a 14001 otevřená školení a kurzy.

Samozřejmostí je také možnost konzultací a poradenských služeb. Chcete-li vědět, která varianta přechodu na nové normy je pro Vaši organizaci nejvýhodnější nebo máte jakékoliv jiné dotazy ohledně praktických kroků týkajících se přechodu na "nové" normy ISO 9001 a 14001, neváhejte se obrátit na odborníky ze společnosti CQS!

Aktuálně vypsaná otevřená školení a kurzy


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.cqs.cz

Vydáno 15.04.2016
363 Zhlédnutí
Topováno 15.12.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Věděli jste, že od příštího roku vstupuje v platnost nové nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů? Tato změna se bude týkat veškerých společností, podniků a firem, proto je nezbytné své zaměstnance, kteří za tuto oblast zodpovídají, patřičně vzdělat a připravit na tuto změnu, která nemine ...

Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha
Norma ISO 13485 je další z řady ISO norem, které procházející revizí. Pokud patříte mezi certifikované dodavatele nebo výrobce zdravotnických prostředků nebo se jimi chcete stát, pak se včas informujte o všech změnách, která nová norma přináší. V případě zájmu je Vám personál CQS a jeho odborně ...

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015
Příležitost pro zjednodušení a reálnější uplatňování norem. Všechny nové normy a nově revidované stávající normy pro systémy managementu budou mít jednotný rámec tzv. „High Level Structure“ – HSL. Normy pak budou konzistentní a kompatibilní. Na rok 2015 se chystá revize nejrozšířenější systémové ...

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele
Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA CQS z.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
CQS z.s.
www.cqs.cz
Adresa

Adresa

Prosecká 412/74
Praha 9 - Prosek 190 00

jolsanska@cqs.cz
+420 286 019 534


Najdete nás také zde:

ARES
captcha