Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů - zemědělské a lesnické traktory

Státní zkušebna strojů a.s.

Certifikace, homologace lesnických a zemědělských strojů - zemědělské a lesnické traktory

Státní zkušebna strojů a.s.Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.. Zajišťujeme schvalování zvláštních vozidel, provádíme technické zkoušky zemědělské techniky a zkoušky dopravní bezpečnosti.

Schvalování zvláštních vozidel

Technické zkoušky a schvalování zvláštních vozidel

Ověřování a zkoušky strojů i jejich součástí jsou důležité pro to, aby se na trh uváděly pouze bezpečné výrobky. Provádíme proto technické zkoušky zemědělské techniky a dalších strojů a zpracováváme technické podklady nezbytné pro schvalování zvláštních vozidel a jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

Své služby poskytujeme výrobcům, dovozcům i distributorům strojírenských výrobků, jako jsou zemědělské, potravinářské, lesnické stroje, traktory a přívěsy, stroje pro stavebnictví, dopravu, průmysl nebo komunální služby.


Zkoušky dopravní bezpečnosti

Provádíme také zkoušky a měření nezbytné pro ověření a zachování maximální dopravní bezpečnosti silničních a zvláštních vozidel po celou dobu jejich používání. Kontrolujeme hmotnosti vozidel, statický tlak pneumatik na vozovku, účinky brzdových systémů, řízení, osvětlení, vnější hluk, elektromagnetické rušení, rozměry kabiny a sedadel, rozmístění ovladačů a podobně.

Zkoušení a schvalování zvláštních vozidel provádíme na pracovištích v Praze a Brně. Naše zkušební zařízení ale můžeme použít i mimo pracoviště, přímo u zákazníků po celé České republice. O provedených zkouškách vydáváme mezinárodně platné protokoly a dokumenty.

Státní zkušebna – schvalování zvláštních vozidelVíce informací naleznete na našich stránkách  https://www.statnizkusebna.cz/

FIREMNÍ ČLÁNKY


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Vydáno 19.06.2018
Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto nutné podrobovat určité výrobky zkoušce, která ověří, jestli je v obecném zájmu poslat tento produkt na trh. Společností, která se o tuto službu stará, je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS). Mimo jiné se postará například o měření hluku, měření vibrací a s nimi související certifikací strojů. Speciální kategorií pak je homologace traktorů.

Vydáno 01.04.2015
Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.

Vydáno 12.05.2017
Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.

Vydáno 11.02.2014Vydáno 07.06.2016
459 Zhlédnutí
Topováno 09.09.2019