Péče o afatiky musí být dlouhodobá. Pomůže odborná pomoc

Afázie je narušení komunikačních schopností vyžadující speciální péči. Jedná se o poruchu řeči způsobenou poškozením dominantní hemisféry člověka nejčastěji po cévní mozkové příhodě či úrazech hlavy. Pro takto postiženého člověka je velmi důležitá především pravidelná a intenzivní logopedická terapie zahájená co nejdříve po vzniku narušení. Zároveň je důležité setkávat se s ostatními lidmi, snažit se komunikovat a postupně opět nacházet cestu do společnosti. Rozhodně tedy neváhejte vyhledat odbornou pomoc, kterou nabízejí zařízení sociálních služeb.

Péče o afatiky a seniory

Centrum Julie pomáhá seniorům, dospělým afatikům i dětem s narušenou komunikační schopností

Péče o osoby s narušenými řečovými schopnostmi vyžaduje zkušenosti logopedických pracovníků, kteří často pracují ve specializovaných centrech. Klientům je třeba se věnovat především pravidelně, a to často a krátce. Takovou službu nabízí i mezigenerační centrum Julie, které se logopedickou péčí o děti i dospělé zabývá.

Kromě samotného cvičení nesmí být opomíjen psychologický efekt, postižený člověk musí cítit podporu svého okolí a být v kontaktu s lidmi. Tomu může významně dopomoci právě prostředí mezigeneračního centra, kde se lidé učí vzájemné toleranci a úctě. Každodenní setkávání jednotlivých generací v jednom domě přirozeně přispívá k rychlejšímu rozvoji komunikačních schopností a usnadňuje návrat do společnosti.

Centrum denních služeb


Péče o afatiky se nesmí podceňovat. Pokrok může nastat i po letech

Afázie je řešena na lékařském poli jak logopedů, tak neurologů. Jedná se o komplexní problém tvorby řeči a jazyka ve všech jeho složkách, proto je nezbytná trpělivost. Péči o afatiky je nutné udržovat dlouhodobě, neboť ke zlepšení může dojít až za několik let od vzniku poškození.

V první fázi jsou lidé většinou hospitalizování na neurologickém oddělení, poté jsou přemístěni do rehabilitačních ústavů. Následnou péči by mělo zajišťovat odborné logopedické pracoviště ve spolupráci s proškolenými rodinnými příslušníky. Důležitá je především motivovanost klienta, pravidelnost a odborné vedení.

Péče o afatikyVydáno 09.09.2016
499 Zhlédnutí
Topováno 18.09.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Centrum denních služeb pro dospělé osoby s poruchou komunikace

Centrum denních služeb pro dospělé osoby s poruchou komunikace
Mezi generační centrum JULIE sídlí v Praze 5 na Zbraslavi. Jedná se o centrum pro dospělé a seniory, kteří mají poruchy komunikace, a najdete zde také mateřskou školku. Děti, senioři i dospělí se zde učí vzájemné toleranci, úctě a laskavosti vůči sobě navzájem.

Školka, která vaše děti naučí něco navíc

Školka, která vaše děti naučí něco navíc
Jakmile vaše děti dovrší věku tří let, tak je pravděpodobně poprvé zavedete do školky. Školka hraje v rozvoji jedince opravdu významnou roli. Děti se zde nejenom naučí různé základní dovednosti, ale budou také poprvé ve společnosti lidí, kteří nejsou součástí jejich rodiny. Jak ale vybrat správnou ...

Mezigenerační centrum Julie pomáhá seniorům i dětem ke kvalitnímu životu

Mezigenerační centrum Julie pomáhá seniorům i dětem ke kvalitnímu životu
Unikátní sociální zařízení Julie se nachází v centru Zbraslavi v zrekonstruované historické vile. Na jednom místě se zde setkává nejstarší a nejmladší generace, které se navzájem velmi pozitivně ovlivňují.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA JULIE - Mezigenerační centrum Poskytujeme péči osobám po CMP
WEBOVÁ STRÁNKA
JULIE - Mezigenerační centrum
www.vjednomdome.cz
Adresa

Adresa

Elišky Přemyslovny 445
Praha 5 - Zbraslav 156 00

info@vjednomdome.cz
+420 604 354 194


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha