Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezenýmVodohospodářské stavby – přední stavební firma v severozápadních Čechách

Historie společnosti Vodohospodářské stavby sahá až do roku 1953. Zatímco ve svých počátcích se společnost zabývala především výstavbou vodovodů, kanalizačních řádů či vodohospodářských děl, dnes má pole působení mnohem širší. V současné době se firma zabývá navíc komplexní stavební činností (výstavbou silnic, dálnic, mostů) či stavbou a rekonstrukcí plynovodů i parovodů.

Inženýrské sítě

Výstavba inženýrských sítí

Společnost má bohaté zkušenosti s kompletní výstavbou inženýrských sítí. Prováděné činnosti zahrnují výstavbu kanalizací, vodovodů, plynovodů, horkovodů, meliorace i opravy a sanace inženýrských sítí.

Inženýrské sítě, speciální práce, vodní díla i ekologické stavby


Stavební činnost a speciální práce

Stěžejní činností společnosti je výstavba a opravy silnic, dálnic, mostů a dalších dopravních staveb. Mezi významné investory patří např. ŘSD, SÚS, ČEZ, Severočeské doly Chomutov a řada obcí v kraji. Mimo to firma zajišťuje i provádění speciálních prací – potrubních rozvodů vyložených čedičem, svářečské práce, svářečskou školu či prodej materiálu.

Společnost VHS působí v celém Severočeském kraji


Ekologické stavby a vodní díla

Další oblastí zájmu je kompletní realizace ekologických staveb. Zde patří výstavba čistíren odpadních vod, rekultivační práce, výstavba skládek odpadů, vodojemy ad. Společnost Vodohospodářské stavby se rovněž zabývá prací na vodních dílech – rybnících, vodních tocích i hrázích.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Stavební firma pro celé severní Čechy - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Stavební firma pro celé severní Čechy - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Stavební firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem v Teplicích je přední stavební společnost působící v celých severozápadních Čechách. Název Vodohospodářské stavby vznikl už na počátku padesátých let, kdy se společnost zaměřovala především na stavby vodovodů, kanalizací a nejrůznějších vodohospodářských děl. Časem tato stavební společnost, která byla po celou dobu zároveň průkopníkem nových technologií v oblasti vodohospodářských staveb, ale rozšířila své portfolio o celou řadu dalších stavebních činností.

Vydáno 28.08.2014
Vodohospodářské stavby: Vodní díla, dopravní stavby i čističky odpadních vod

Vodohospodářské stavby: Vodní díla, dopravní stavby i čističky odpadních vod

Pokud bychom měli jednoduše říct, na co všechno se zaměřují Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným vykládali bychom asi dlouho. Ve skutečnosti totiž ve výrobním programu této původem severočeské stavební firmy najdeme vše od inženýrských sítí přes ekologické stavby, výrobu betonových prefabrikátů a asfaltových směsí až po realizaci vodních děl. Pojďme si tedy jednotlivé oblasti představit trochu detailněji.

Vydáno 04.09.2014Vydáno 04.11.2016
49 Zhlédnutí
Topováno 11.01.2017