Moravská fekální a kanální s.r.o.


Brněnská 991, Modřice 664 42
Společnost Moravská fekální a kanální s.r.o. je firma, která se stará o vaše kanalizace, septiky a jímky. Poskytujeme komplexní služby v oblasti kanalizací, septiků a žump od vyčištění kanalizace, přes zkoušky těsnosti kanalizace, prohlídky kanalizace digitální kamerou a následné opravy zjištěných závad kanalizačním robotem. Naše služby nabízíme pro správce vodovodů, správce kanalizací, obce, města, stavební a bytová družstva, bytové správce, bytové samosprávy, správy areálů, průmyslové firmy a majitelé nemovitostí.

Služby v oblasti kanalizací, septiků a žump:
- čištění venkovní kanalizace cisternovým kombinovaným vozem KROLL-HELLMERS s recyklingem
- čištění domovní kanalizace a odpadů (WC, pisoáry, umyvadla, atd.)
- odčerpání, odvoz a likvidace odpadu z jímek, septiků a žump
- odčerpání, odvoz a likvidace odpadu z ORL, myček (nebezpečné odpady „N“)
- prohlídky kanalizace TV kamerou DN50-2000
- vytýčení směru, polohy a hloubky kanalizace sondou C.SCOPE 33XD
- těsnostní zkoušky potrubí a revizních šachet EN1610
- těsnostní zkoušky jímek ORL a žump – ČSN 75 0905
- zkoušky průtočnosti uličních dešťových vpustí
- bezvýkopové opravy kanalizace robotem PROCASRO
- bezvýkopové sanace kanalizace EPROS (rukávem)
- bezvýkopové sanace přípojek EPROS (klobouky)
- instalatérské práce (voda, topení, plyn)
- opravy a pokládka nové kanalizace
- AVIA kontejner – dovoz písku, odvoz suti
- výkopové práce smykovým nakladačem UNC 060
- vrtací horizontální a vertikální práce do prům. 400mm
- provozování kanalizačních řádů
- ekologické poradenství.

Komplexní služby v oblasti kanalizací, septiků a žump pro:
- správce vodovodů
- správce kanalizací
- obce a města
- stavební a bytová družstva
- bytové správce
- bytové samosprávy
- správy areálů
- průmyslové firmy
- majitelé nemovitostí.

Jenom díky Vaší věrnosti a spokojenosti jsme stále na trhu, a to již od roku 1993. Neustále pracujeme nejenom na tom, aby jste byly spokojeni s naším přístupem, aby Vás uspokojily naše ceny, ale taky na neustálém zkvalitňování a rozšiřování našich služeb. Naleznete nás na adrese Brněnská 991, Modřice.

Další produkty a služby
  • přípravné práce pro stavby, úpravy terénu, hloubení základů, výkopy jam a bazénů
  • práce s odpady, skladování odpadů, nakládání s odpady, provoz odpadních skládek, provoz sběrných dvorů
  • instalace sítí odpadkových košů, separace odpadů, odstranění odpadu, přímá recyklace, nepřímá recyklace
  • vodovodní inženýrské sítě, kanalizační inženýrské sítě, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, tepelné rozvody, sítě elektrorozvodů
  • montáže plynovodů, montáže plynoinstalací, opravy plynovodů, rekonstrukce plynových rozvodů, prohlídky plynových spotřebičů
  • vodní chlazení, podlahové topení, kotelny, plynové kotelny, rozvod topení, instalace termostatických ventilů, výměna a repase měřičů tepla
  • montáže odpadního potrubí, výměny záchodů, montáž vodovodních baterií, služby instalatéra, vodoinstalační opravy

Pryžové, pryžokovové a pryžotextilní výrobky od českého výrobce Trelleborg Bohemia, a.s...

Pryžové, pryžokovové a pryžotextilní výrobky od českého výrobce Trelleborg Bohemia, a.s..

Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod.

Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod

Související články
Objednávejte výhodně kontejnery na stavební suť či odvoz zeminy

ČERNOHORSKÝ s.r.o.

Objednávejte výhodně kontejnery na stavební suť či odvoz zeminy

Stavby, rekonstrukce, demolice či generální úklidy s sebou přináší zpravidla velké množství odpadu. Odvoz zeminy nebo jakéhokoli jiného odpadu je ale často problematická záležitost. Otázkou je nejen jak, ale také kam odpad odvézt. Pro oba dva problémy přináší řešení firma Černohorský s.r.o., která poskytuje kontejnery na stavební suť i další odpady.


Firma JANKOSTAV s.r.o. působí na trhu již přes 25 let

JANKOSTAV s.r.o.

Firma JANKOSTAV s.r.o. působí na trhu již přes 25 let

Dopravní stavby zajišťuje firma JANKOSTAV s.r.o., která na českém trhu působí již přes 25 let. Od roku 1991 působí převážně v Moravskoslezském kraji. Je ryze českou, rodinnou společností s tradicí. Zaměřují se na výstavbu dopravních a inženýrských staveb. Pokud potřebujete v této oblasti vhodného partnera, pak se spolehněte na firmu JANKOSTAV s.r.o.


Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

EKO-KOM, a.s.

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

Třídění odpadu se stalo důležitým a hlavně pozitivním detailem našeho života. Díky třídění se nepotřebné materiály recyklují a z recyklovaného materiálu se znovu vyrábějí potřebné produkty. A tím se odměňujeme jak přírodě, tak i sobě, protože to, jak dlouho a kvalitně budeme žít, záleží i na našem přístupu k životnímu prostředí. A v této myšlence nás i po praktické stránce podporuje Systém EKO-KOM, a.s.


Rybárik, s.r.o.: Hrubé úpravy rovinných, ale i svažitých terénů

RYBÁRIK, s.r.o.

Rybárik, s.r.o.: Hrubé úpravy rovinných, ale i svažitých terénů

Jakmile získáte do svých rukou pozemek, který má dál sloužit k nějakému účelu, ať už k stavbě domů a budov, silnic a dálnic a dalších objektů, potřebujete jej upravit. Jde o nerovnosti terénní, až hrubé, které vyžadují úpravu a modelaci. A je jedno, jestli jde o povrch rovinatý nebo svažitý.