S&P Czech Finance, s.r.o.
Investiční poradenství Praha
Jsme společnost poskytující služby se zaměřením na investiční poradenství a služby s tímto spojené.

Jsme specialisté na investice.
Služby:
- investiční poradenství.
- akcie
- dluhopisy
- certifikáty.

Vykonáváme činnost investičního zprostředkovatele ve smyslu ust. § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).

Naše společnost je dále odměňována podílem ze zisku a v případě ztráty Vám vrátíme vaše náklady za daný ztrátový měsíc.


Katalog firem:    Finanční poradenství,  
Štítky: akcie, dluhopisy, certifikáty