ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice
Sklizeň senáže Opava

Společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice podniká v zemědělské prvovýrobě. Působí v oboru zemědělství, kde poskytuje zemní práce, posklizňovou úpravu obilnin, rostlinou výrobu a v neposlední řadě také nákladní autodopravu.

Hlavní činnosti společnosti je rostlinná výroba, která je zaměřená na pěstování:
- obilovin
- řepky olejné
- cukrovky
- vojtěšky pro živočišnou výrobu
- kukuřice na siláž a zrno.

Firma vlastní opravárenské dílny, které zajišťují opravy vlastních strojů, ale v menší míře i cizím odběratelům. Středisko posklizňové úpravy zrnin zajišťuje mimo práce pro rostlinnou výrobu také skladování a logistiku rostlinných surovin.

V další základní výrobě a to živočišné, se firma specializuje na chov krav s mléčnou produkcí. Základní stádo čítá 520 krav plemene černostrakatého skotu.

Zemědělskými stroji poskytuje společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice tyto služby :

- příprava půdy
- ochrana rostlin a hnojení
- sklizeň senáže
- sklizeň obilí a námele
- podzimní práce


Slogan: Rozumíme zemědělství - rostlinná a živočišná výroba
Katalog firem:    Hospodářská zvířata,  Luštěniny a olejniny,  Nákladní doprava tuzemská,  Obilniny, sláma, píce,  Služby v rostlinné výrobě a úprava půdy,  Technické plodiny,  Zemědělské stroje,  Zemní a výkopové práce,  
Štítky: nákladní autodoprava, zemní práce, posklizňová úprava obilniny, rostlinná výroba, zemědělství Opava