Lesprojekt Krnov s. r. o.

CZKPráce geodetické:
- pozemkové úpravy
- polohopisné a výškopisné plány
- technická nivelace
- geometrické plány
- vytyčování hranic
- vytyčování staveb.
Práce projektové, předprojektové:
- inženýrské stavby:
- komunikace
- chodníky
- lesní a polní cesty
- mosty
- zpevněné plochy
- parkoviště
- meliorace
- hrazení bystřin
- rybníky a vodní nádrže
- vodovodní řády
- kanalizace, ČOV
- lesní školky
- ekologické stavby:
- odvodnění a ozelenění pozemků
- úprava toků, hráze
- sanace strží
- rekultivace
- účelové stavby pro myslivost
- komplexní řešení závlah pozemků - dodávka na klíč
- kompostárny
- sklady PHM
- pozemní stavby:
- pozemní stavitelství, rekonstrukce.
Práce:
- technické:
- činnost GP
- autorský a technický dozor
- inženýrská činnost
- provozně manipulační řády
- zajištění výběrových řízení u státních zakázek
- kopírovací:
- elektrograf
- plotrovací práce
- prodej PC komponentů.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  

Projektové práce ve stavebnictví

,  
Štítky:

geodetické Krnov