Obec Raduň
Obecní úřad
Obec Raduň Obecní úřad

Obec Raduň se nachází 6 km jihovýchodně od okresního města Opavy, v údolí potoka Raduňka. Část katastrálního území obce je součástí přírodního parku Moravice.
Obcí prochází státní silnice II/464.
První zmínka o obci se objevuje v roce 1322. Její pozice na "Jantarové stezce" přispěla k jejímu strategickému významu, který je dokladován postupným budováním
tvrze a zámku až do dnešní podoby. Zámek je obklopen zámeckým parkem, který patří k nejvýznamnějším přírodně krajinářským areálům Moravskoslezského kraje.
Soustava tří zámeckých rybníků spolu s romanticky upravenými meandry Raduňky je krajinářsky v našem regionu ojedinělá.
Státní zámek v Raduni byl po rozsáhlých opravách v roce 1984 zpřístupněn veřejnosti.
Mezi další kulturní památky umístěné v areálu parku patří hodnotná empírová stavba oranžérie, zrekonstruována v roce 2004, selská sýpka z 18. století, ovčín - empírová stavba z roku 1841. Ve středu obce se nachází farní kostel Nejsvětější trojice - jednolodní architektura z konce 16. století a barokní stavba z 2. poloviny 18. století, ojedinělého typu na Opavsku, bývalá zámecká prádelna.
Obec spravuje spádovou základní školu, jejíž součástí je tenisový kurt, víceúčelové hřiště (možnost pronájmu) a přilehlý parčík pro děti. V obci je pošta, lékařská ordinace praktického a stomatologického lékaře, 2 prodejny smíšeného zboží, 2 restaurace, zahradnictví, pekárna, ošetřovatelská a sesterská agentura OASA a řada drobných živnostníků.
Severně od obce se nachází soustava rybníků. Za nejnižším z rybníků se nachází zřejmě nejstarší strom na
Opavsku, asi 400 let starý dub s obvodem kmene 6 m.
Raduň nabízí ideální relaxaci v klidném prostředí.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

obec Raduň