Obec Stěbořice
Obecní úřad
Obec Stěbořice Obecní úřad

Obec leží 8 km od okresního města Opavy v pěkném, mírně zvlněném terénu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220, kdy Velehradský klášter a cisterciácký řád vlastnil - mimo Stěbořice - ve Slezsku ještě mnoho
dalších obcí. Tuto obvyklou kolonizaci prováděl řád v tomto lesnatém území až po řeku Moravici, na Hlučínsko a ke
Svinovu.
V čele správního střediska - stěbořského zboží - stál mnich Velehradského kláštera, hofmistr, čili magister curie.
Postupem času se obec rozrostla, kvetl zde obchod i řemesla. Změnili se i majitelé panství, z nichž vyniká rodina
von Neuhaus a od roku 1729 rodina von Friedenthal, kdy za jejich vlády došlo na panství ke známé selské rebelii.
Posledními majiteli byla rodina velkostatkáře Janotty.
V dnešní době má obec i s místními částmi Jamnici a Novým Dvorem 1350 obyvatel.
Znak obce:
- v modrém štítě nad třemi zlatými růžemi s červenými
semeníky vedle sebe stříbrný beránek, který přidržuje
pravou nohou zlatý kříž se stříbrnou korouhví s červeným
heroldským křížem (vychází ze starého pečetidla, kdy
beránek symbolizuje zemědělský kraj a tři růže tři místní
části - Stěbořice, Jamnici a Nový Dvůr).
Nejstarší památky:
- kostel Narození Panny Marie - je znám z roku 1320,
přesnější zprávy máme z roku 1491, původně byl
zasvěcen Sv. Mikuláši
- zámek - bývalé hospodářské stavení obývané mnichy
cisterciáckého řádu, často přestavovaný a upravovaný až
do dnešní podoby
- bývalý pivovar - pochází z roku 1775, v roce 1913 vyhořel,
dnes je zde restaurace.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,  
Štítky: obec Stěbořice