Obec Píšť
Obec Píšť

Obec Píšť leží v údolí kopcovité krajiny Hlučínské pahorkatiny. Její katastr se na severu dotýká státní hranice s Polskem, z jihu je chráněna lesními porosty. V okolí převažují zemědělské pozemky. V obci jsou zřízena místa pro překračování státní hranice Píšť- Owsiszcze a Píšť-Boleslaw.
Za historií a poznáním
Kostel sv. Vavřince z roku 1743, dnes poutní místo. V něm barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. Do kostela jako díkůvzdání za záchranu života byl darován obraz Matky Boží, starý asi 300 let.
V obci najdeme ojedinělou kulturní památku osmihrannou kapli sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století, pískovcová socha světce pochází z 18. století.
V roce 2002 se obec stala novým Mariánským poutním místem v České republice.
V roce 2003 byla v areálu poutního místa dokončena venkovní Křížová cesta keramických reliéfů s oddechovou a parkovou částí.

Zajímavosti
Obec se může pochlubit slunečními parkovými hodinami, které jsou v době svého vzniku největšími slunečními hodinami tohoto provedení v Evropě. Ukazují astronomický čas. Jejich dominantou je jeden z prvků symbolů obce Píšť – lilie, erbovní znak pánů ze Zvole, majitelů obce v 16. století.
Příroda
Severozápadně od obce Píšť se v Hlučínské pahorkatině nachází lesní komplex – Národní přírodní památka Hranečník. Katastrálně spadá pod obec Píšť, ovšem svou rozlohou zaujímá oblast daleko větší. V převážně dubo-borovém porostu zde hnízdí v početné kolonii volavky popelavé.
Před obecním úřadem je umístěn bludný balvan.
Rekreace, sport:
Sportovně rekreační areál, koupaliště, minigolf a stometrová střelnice.
Koupaliště v Píšti má svou tradici již od 60. let minulého století, kdy bylo vybudováno z úsilí místních občanů. Od roku 1998 do současné doby prošel areál koupaliště a minigolfu radikálními úpravami bazénů i přilehlého prostranství. Čistota vody v bazénech byla řešena novou moderní čističkou, která zabezpečuje stálou kvalitu vody, o čemž svědčí velká návštěvnost rekreantů z širokého okolí. Návštěvníky také láká příjemné čisté prostředí v záplavě květin se dvěma bazény a svěžím trávníkem; odpočinout si můžete v parných dnech ve stínu terasy s možností občerstvení až do setmění. Rekreanty, plavci i neplavci všech generací je využíván přilehlý osvětlený minigolf. V sousedství koupaliště je hřiště fotbalového klubu SLAVIA Píšť a hřiště s umělým povrchem, umožňující všechny míčové sporty. V obci Píšť je využívána známá stometrová střelnice zakladatele B. Junga.
Církevní památky:
Kostel sv. Vavřince v Píšti
Poutní místo - Obraz Matky Boží v Píšti
V hlavním oltáři v kostele sv. Vavřince je umístěn obraz Matky Boží, starý asi 300 let.
Za účasti farníků, kněze P. M. Sienkowského a starosty obce Mgr. Františka Jaroše byly korunky pro Matku Boží a Ježíška posvěceny sv. Otcem Janem Pavlem II. v Římě.
V roce 2003 byla dokončena v areálu poutního místa venkovní Křížová cesta s oddechovou a parkovou částí. Jednotlivá zastavení Křížové cesty keramických reliéfů vytvořila PaedDr. Kateřina Pavlicová.
Toto poutní místo nabývá nadregionálního významu, neboť se v obci vytvořily předpoklady pro čilý cestovní ruch, kulturní i podnikatelský rozvoj příhraničního styku s Polskem.
Boží muka v Píšti
Nacházejí se v severní lokalitě obce, směrem na Hůrky. Památník je vzpomínkou na hospodáře a zemědělce, kteří každoročně prosili o boží ochranu při jejich práci, o ochranu polí a úrody před přírodními živly.
Tradice
Tradicí obce Píšť se stala každoroční srpnová pouť k sv. Vavřinci, tzv. „Píšťský odpust“, na který se sjíždějí známí, rodáci a návštěvníci z širokého okolí. V týdnu okolo 10. srpna probíhá v Píšti řada odpustových akcí. Noční karnevaly místní Slavie Píšť, odpustové veselice na veřejných prostranstvích, velký ohňostroj, kolotoče a atrakce. Slavnostní odpustové mše se konají v neděli v kostele sv. Vavřince za účasti kněží z Česka i Polska. Nedílnou součástí odpustových slavností se stává koncert duchovní hudby.
Tradicí se stávají jarní a letní hasičské soutěže, které se konají za velké účasti hasičů a návštěvníků v okolí hasičské zbrojnice. Úspěchu se těší noční soutěž hasičských družstev z celého regionu.
Archeologie:
Osídlení doloženo z mladší doby kamenné (4500-2500 př. n. l.)
První písemná zmínka:
V roce 1228, kdy ji Přemysl Otakar I. daroval velehradskému klášteru.

Historie:
V roce 1905 se v Prusku konalo sčítání lidu – 94% obyvatel Píště uvedlo mateřskou řeč moravštinu. V roce 1910 byla obec přejmenována na Sandau, ale název se mezi lidmi neujal.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,