Obec Píšť


Obec Píšť leží v údolí kopcovité krajiny Hlučínské pahorkatiny. Její katastr se na severu dotýká státní hranice s Polskem, z jihu je chráněna lesními porosty. V okolí převažují zemědělské pozemky. V obci jsou zřízena místa pro překračování státní hranice Píšť- Owsiszcze a Píšť-Boleslaw.

Za historií a poznáním
Kostel sv. Vavřince z roku 1743, dnes poutní místo. V něm barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. Do kostela jako díkůvzdání za záchranu života byl darován obraz Matky Boží, starý asi 300 let.
V obci najdeme ojedinělou kulturní památku osmihrannou kapli sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století, pískovcová socha světce pochází z 18. století.
V roce 2002 se obec stala novým Mariánským poutním místem v České republice.
V roce 2003 byla v areálu poutního místa dokončena venkovní Křížová cesta keramických reliéfů s oddechovou a parkovou částí.

Zajímavosti
Obec se může pochlubit slunečními parkovými hodinami, které jsou v době svého vzniku největšími slunečními hodinami tohoto provedení v Evropě. Ukazují astronomický čas. Jejich dominantou je jeden z prvků symbolů obce Píšť – lilie, erbovní znak pánů ze Zvole, majitelů obce v 16. století.

Příroda
Severozápadně od obce Píšť se v Hlučínské pahorkatině nachází lesní komplex – Národní přírodní památka Hranečník. Katastrálně spadá pod obec Píšť, ovšem svou rozlohou zaujímá oblast daleko větší. V převážně dubo-borovém porostu zde hnízdí v početné kolonii volavky popelavé.
Před obecním úřadem je umístěn bludný balvan.

Rekreace, sport:
Sportovně rekreační areál, koupaliště, minigolf a stometrová střelnice.
Koupaliště v Píšti má svou tradici již od 60. let minulého století, kdy bylo vybudováno z úsilí místních občanů. Od roku 1998 do současné doby prošel areál koupaliště a minigolfu radikálními úpravami bazénů i přilehlého prostranství. Čistota vody v bazénech byla řešena novou moderní čističkou, která zabezpečuje stálou kvalitu vody, o čemž svědčí velká návštěvnost rekreantů z širokého okolí. Návštěvníky také láká příjemné čisté prostředí v záplavě květin se dvěma bazény a svěžím trávníkem; odpočinout si můžete v parných dnech ve stínu terasy s možností občerstvení až do setmění. Rekreanty, plavci i neplavci všech generací je využíván přilehlý osvětlený minigolf. V sousedství koupaliště je hřiště fotbalového klubu SLAVIA Píšť a hřiště s umělým povrchem, umožňující všechny míčové sporty. V obci Píšť je využívána známá stometrová střelnice zakladatele B. Junga.

Církevní památky:
Kostel sv. Vavřince v Píšti
Poutní místo - Obraz Matky Boží v Píšti
V hlavním oltáři v kostele sv. Vavřince je umístěn obraz Matky Boží, starý asi 300 let.
Za účasti farníků, kněze P. M. Sienkowského a starosty obce Mgr. Františka Jaroše byly korunky pro Matku Boží a Ježíška posvěceny sv. Otcem Janem Pavlem II. v Římě.
V roce 2003 byla dokončena v areálu poutního místa venkovní Křížová cesta s oddechovou a parkovou částí. Jednotlivá zastavení Křížové cesty keramických reliéfů vytvořila PaedDr. Kateřina Pavlicová.
Toto poutní místo nabývá nadregionálního významu, neboť se v obci vytvořily předpoklady pro čilý cestovní ruch, kulturní i podnikatelský rozvoj příhraničního styku s Polskem.
Boží muka v Píšti
Nacházejí se v severní lokalitě obce, směrem na Hůrky. Památník je vzpomínkou na hospodáře a zemědělce, kteří každoročně prosili o boží ochranu při jejich práci, o ochranu polí a úrody před přírodními živly.

Tradice
Tradicí obce Píšť se stala každoroční srpnová pouť k sv. Vavřinci, tzv. „Píšťský odpust“, na který se sjíždějí známí, rodáci a návštěvníci z širokého okolí. V týdnu okolo 10. srpna probíhá v Píšti řada odpustových akcí. Noční karnevaly místní Slavie Píšť, odpustové veselice na veřejných prostranstvích, velký ohňostroj, kolotoče a atrakce. Slavnostní odpustové mše se konají v neděli v kostele sv. Vavřince za účasti kněží z Česka i Polska. Nedílnou součástí odpustových slavností se stává koncert duchovní hudby.
Tradicí se stávají jarní a letní hasičské soutěže, které se konají za velké účasti hasičů a návštěvníků v okolí hasičské zbrojnice. Úspěchu se těší noční soutěž hasičských družstev z celého regionu.

Archeologie:
Osídlení doloženo z mladší doby kamenné (4500-2500 př. n. l.)
První písemná zmínka:
V roce 1228, kdy ji Přemysl Otakar I. daroval velehradskému klášteru.

Historie:
V roce 1905 se v Prusku konalo sčítání lidu – 94% obyvatel Píště uvedlo mateřskou řeč moravštinu. V roce 1910 byla obec přejmenována na Sandau, ale název se mezi lidmi neujal.

POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Píšť
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Píšť
www.pist.cz
Adresa

Adresa

Opavská 58/2
Píšť 747 18

pist@pist.cz
+420 595 055 231


Najdete nás také zde:

ARES
captcha