Obec Otice
Obecní úřad
Obec Otice Obecní úřad

Geograficky se obec nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí
vesnického charakteru, mají stále více charakter poněkud vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.
Otice se nachází v oblasti osídlované už od pravěku, což také např. dokazují četné archeologické nálezy v okolí.
První zmínka o obci pochází z roku 1318.
Mezi významné kulturní památky v obci patří kaple Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Tadeáše.
Součástí obce je i osada Rybníčky, kde se nachází kulturní památka kaplička sv. Trojice.
Mezi touto osadou a Oticemi je průmyslová zóna, ve které jsou firmy s celorepublikovým významem např.
ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o., KLASSA PLUS s.r.o., 1.SLEZSKÁ STROJNÍ a.s., TECHFLOOR s.r.o., INTERSNACK a.s., STROJÍRNA VEHOVSKÝ s.r.o.,
JATKA-KURKA s.r.o., ZP OTICE a.s., GAVENDA s.r.o..
Obec má bohatý kulturní a společenský život.
Mezi největší a nejoblíbenější kulturní akce patří každoročně pořádané společenské plesy, kácení Máje, karmaše s doprovodnými pouťovými atrakcemi a taneční zábavy včetně hodů.
Společenský život dále podporují různé zájmové a společenské organizace, mezi nimiž jsou nejoblíbenější sbory dobrovolných hasičů, sportovní (zejména fotbalové) kluby a spolky myslivců a chovatelů.
V Oticích lze využít tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal či minigolf, sportovní (resp. fotbalové) hřiště.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,  
Štítky: obec Otice