Městys Litultovice
Úřad městyse

CZKMestys Litultovice Urad mestyse

Městys Litultovice se nachází v Moravskoslezském kraji 12 km jihozápadně od Opavy na silnici I/46, směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 825 a a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska.
Litultovice jsou samostatnou obcí se stavebním úřadem a matrikou.
Součástí obce jsou tři přilehlé osady: Choltice, Luhy a Pilný Mlýn.
Městys je zapojen v Programu obnovy venkova, je členem Svazu měst a obcí ČR, členem Euroregionu Silesia, Mikroregionu Hvozdnice, Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice.
Litultovice mají jméno od svého zakladatele Litulta (Lutulta, Litolta).
Nejstarší zachovanou památku na Litultovice máme v seznamu biskupských manů v okolí Opavy z doby 1289 - 1325, v němž mají jméno německé, ačkoliv seznam je psán latinsky.
Teprve roku 1368 se setkáváme opět s Litultovicemi, za držitele rytíře Vavříka z Lutholtowitz (1368 - 89).
Roku 1582 Litultovice úplně, až na tvrz, vyhořely.
Roku 1601 drželi léno synové Karla Bítovského - Václav a Jiří Bítovští z Bítova. Do dob Bítovských spadá založení
„nového zámku“, jak svědčí i zachovalý letopočet 1609.
V roce 1718 byl přestavěn renesanční zámek v barokní sídlo. Interiéry zámeckého objektu přitom dostaly barokní štukovou výzdobu.
V letech 1844 - 1847 byl v Litultovicích nově postaven kostel sv. Bartoloměje a roku 1849 byl posvěcen.
10. března 1877 byla povolena a zavedena v Litultovicích četnická expositura.
V roce 1885 byl v Litultovicích založen sbor dobrovolných hasičů a jeho prvním předsedou byl Isidor Lhotský.
V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, pobočka České pošty, zdravotní středisko se zubním, ženským, praktickým a dětským lékařem. V obci je třítřídní základní škola a mateřská škola. Nedávno byl v Litultovicích otevřen Penzion pro seniory.
V budově zámku je umístěn úřad městyse s historickou obřadní síní, knihovna, lékárna, zámecká restaurace, Muzeum historie Litultovic a garáže hasičské zbrojnice.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

Litultovice