Obec Holasovice
Obecní úřad

CZKObec Holasovice Obecní úřad

Správní území obce Holasovice tvoří čtyři samostatné, územně oddělené části se svým katastrálním územím:
- Holasovice, Loděnice, Štemplovec a Kamenec.
Rozloha obce je 1683, 37 ha. K 1. 1. 2012 má obec 1401 obyvatel.
Holasovice jsou historicky velmi významnou obcí, jejíž název je odvozen od slovanského kmene Holasiců, kteří
zde měli své sídelní hradiště, a to na plochém návrší uprostřed obce. První zmínky o Holasovicích pocházejí z roku 1155 v Bule papeže Hadriána IV.. Četné archeologické nálezy potvrzují stáří původního hradiště asi 4500 let.
Loděnice je v pramenech uvedena k r. 1280. V roce 1377 náležela vesnice k hradu Vartnovu.
První zmínka o Štemplovci je z roku 1377. Na začátku 19. století tu vznikl empírový zámek se zámeckým parkem.
Kamenec je doložen k roku 1282.
Služby:
- Významné osobnosti:
- Pavel Křížkovský (1820-1885) - pamětní deska umístěná
na rodném domě v Holasovicích č. p. 122. Byl
zakladatelem sborového zpěvu. Dnes se v jeho rodném
domě nachází knihovna.
- Petr Foltys - zemřel 15. května 1919 - pamětní deska
umístěná v Holasovicích na rodinném domě č. p. 106. Byl pokrokový rolník a zemský poslanec.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

obec Holasovice