Obec Hradec - Nová Ves
Obecní úřad

CZKObec Hradec - Nová Ves Obecní úřad

Obecní úřad Hradec - Nová Ves.
Obec Hradec - Nová Ves - leží přibližně 12 km od města Jeseníku, které je politickým a hospodářským centrem Jesenicka. První zmínka o obci Hradec je z roku 1351. Jméno je odvozeno od polského grodzič - hraditi, i když poprvé se objevuje jako osobní jméno. Český název plně vystihuje význam původního jména. Jak jméno, tak i zbytky opevnění dokazují, že zde stávalo menší hradisko.
Obec Nová Ves vznikla roku 1685 dělením jednoho z Mikulovických dvorů, který byl nazýván Studený . Dvůr byl hospodářsky nevýnosný, proto dala biskupská správa pokyn k jeho rozdělení. Po roce 1848 byly obě obce administrativně spojeny. Žilo zde především německé obyvatelstvo. Od roku 1976 se obec stala součástí Mikulovic až do roku 1990, kdy se opět osamostatnily jako společný celek Hradec-Nová Ves.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,