Obec Černá Voda
Obecní úřad

CZKObec Černá Voda Obecní úřad

Obec Černá voda.

Kulturní památky:
- zřícenina hradu Kaltenštejna (kulturní památka)
- římskokatolický farní kostel Jména P. Marie
- hřbitov okolo kostela s ochrannou zdí a sochami sv. Jana Evangelisty a Bolestné P. Marie
- pozdně renesanční zámeček s obytnými budovami, kaplí, věží, stájemi a spojovacími zdmi, vybudován po roce 1618, ve 2. polovině 20. století utilitárně upraven

Přírodní památky:
- přírodní památka "Píšťala" - žulové (granodioritové) skály se skalními mísami na kopci Píšťala v sousedství Kaltenštejna
- les Bažantnice s hojným výskytem bludných balvanů
- skalní městečko na Smolném vrchu (404 m n. m.)
- množství opuštěných lomů, mj. zatopený lom "Rampa" využívaný k rekreaci
- zerav obrovský pod Kaltenštejnem - památný strom
- kostel je chráněnou, evropsky významnou lokalitou vrápence malého, kulturní dům zase netopýra brvitého
Na území Černé Vody zasahuje:
Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,