Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Střední hotelovka Opava
Maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch a Podnikání na střední škole v Opavě

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě poskytuje kvalitní středoškolské odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oborech Hotelnicví, Cestovní ruch a dvouleté nástavbové studium Podnikání, rovněž završené maturitou. Absolventi si mohou zvolit další studium na vysokých či vyšších odborných školách.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě

Čtyřletý maturitní studijní obor Hotelnictví s odbornou praxí v hotelích

Vyberte si atraktivní čtyřletý maturitní studijní obor Hotelnictví se specializací Moderní gastronomie a zdravý životní styl nebo Management ve službách, orientovaný na řízení hotelu či jiných gastronomických zařízení. Během studia se studenti účastní odborné praxe v hotelích v tuzemsku i zahraničí.

Maturitní studijní obor Hotelnictví


Obor Cestovní ruch s maturitou otevírá cestu k zajímavému povolání či dalšímu studiu

Neméně zajímavé je čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou v oboru Cestovní ruch. Během studia se žáci seznámí se všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty, základy ekonomických disciplín a obchodně-podnikatelských činností a službami cestovního ruchu, studium cizích jazyků je samozřejmostí.

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou v oboru Cestovní ruch


Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou v oboru Podnikání

Absolventům tříletých učebních oborů nabízíme dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou v oboru Podnikání, po jehož úspěšném absolvování lze samostatně podnikat a vést vlastní firmu, pracovat v ekonomické, administrativní či obchodní sféře, anebo pokračovat ve studiu na vysoké i vyšší odborné škole.

Dvouleté nástavbové studium v oboru PodnikáníMaturitní obory

Maturitní obory

Maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch a Podnikání na střední škole v Opavě

Učební obory

Učební obory

Tříleté učební obory s výučním listem v oblasti gastronomie a služeb

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví