Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Středoškolské a vyšší odborné vzdělávání v hotelnictví, cestovním ruchu a službách

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě zprostředkovává středoškolské odborné a vyšší odborné vzdělávání v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie a služeb. Nabízíme tříleté učební obory s výučním listem, nástavbové studium, čtyřleté studijní obory s maturitou a vyšší odborné studium zakončené získáním titulu DiS.

Žáci střední školy hotelnictví a služeb

Tříleté učební obory s výučním listem, gastronomie a služby

V tříletých učebních oborech nabízíme žákům komplexní vzdělávání v oboru hotelnictví, gastronomie a služeb. Po složení závěrečných zkoušek žák obdrží výuční list jako cukrář, kuchař a číšník, řezník-uzenář, pekař, výrobce potravin, prodavač nebo kadeřník. Kromě jiného mohou žáci také dále pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou. Naši absolventi najdou uplatnění na trhu práce.

Učební obory s výučním listem


Studijní obory s maturitou, hotelnictví a cestovní ruch

Maturitní obory poskytují žákům teoretické i praktické znalosti v oboru hotelnictví, cestovního ruchu, najdete u nás také obor oděvní technik. Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou, pro absolventy tříletých učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium taktéž s maturitou.

Maturitní obory a nástavbové studium s maturitou


Vyšší odborné vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví

Vyšší odborná škola nabízí studium v prezenční i dálkové formě. Během studia si studenti osvojí znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání povolání v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Studium je zakončeno složením absolutoria a získáním neakademického titulu DiS.

Vyšší odborné studium v prezenční i dálkové forměStřední škola, vyšší odborná škola

Střední škola, vyšší odborná škola

Středoškolské a vyšší odborné vzdělávání v hotelnictví, cestovním ruchu a službách

Cateringové služby, rauty

Cateringové služby, rauty

Gastronomické a cateringové služby, rauty, firemní rauty

Restaurace Vesna, Restaurace a cukrárna Terasa

Restaurace Vesna, Restaurace a cukrárna Terasa

Školní restaurace Vesna, restaurace a cukrárna Terasa Opava