TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

CZKKalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci a servis měřidel

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř na zkoušení důlních výztuží, hydrauliky, lan a materiálů

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob

Inspekce výtahů a zvedacích zařízení, certifikace strojů, hořlavých materiálů, certifikace osob


Akreditovaná zkušební laboratoř Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná, autorizovaná a certifikovaná společnost, která se zaměřuje na zkoušení, certifikaci výrobků v oboru strojů, strojních zařízení, hydrauliky a hořlavých materiálů. Společnost se zabývá kalibrací měřidel v oboru měření délky a rovinného úhlu. Pracoviště Brno provádí inspekce výtahů a zvedacích zařízení a působí v oblasti školení a vzdělávání BOZP.

Kromě těchto činností poskytuje i další odborné služby:

- posuzování výrobků dle NV č. 378/2001 Sb.
- konzultace a poradenství při posuzování shody výrobku s požadavky na jeho bezpečnost
- provádění prohlídek ocelových konstrukcí a strojních zařízení lanových drah včetně zkoušek
- nedestruktivní kontrolu ocelových lan
- zkoušky technických zařízení po zásahu do svařování
- opravy přístrojů firmy TESA
- výroba speciálních měřicích přípravků
- materiálové zkoušky tahem

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a. s. tvoří akreditovaná:

- Zkušební laboratoř
- Kalibrační laboratoř geometrických veličin
- Certifikační orgán na výrobky
- Inspekční orgán
- Školicí a vzdělávací středisko

Firma obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.


Slogan:

Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř. Certifikace.


Katalog firem:    

Certifikace a homologace

,  

Měřicí a regulační technika

,  

Zkušebny

,  
Štítky:

metrologie, zkušebna, školení a vzdělávání, inspekce, certifikace