Akreditovaná zkušební laboratoř na testování důlních výztuží, hydrauliky, strojů, defektoskopie

V akreditované zkušební laboratoři, která je součástí TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA, se specializujeme na zkoušení mechanických výztuží do dolů, provádíme zkoušky důlních strojů, hydraulických prvků, korozní a klimatické zkoušky, zkoušky slunečních simulací, defektoskopii materiálů a tvarů, NDT testování materiálů a ocelových lan včetně zkoušek mechanických vlastností materiálů.

Zkušební laboratoř Technických laboratoří Opava, a.s.

Laboratorní zkoušky důlních výztuží, hydrauliky, NDT zkoušky materiálů a svarů

Jako největší evropská nezávislá zkušební a certifikační společnost s akreditací provádíme laboratorní zkoušky důlních výztuží a zkoušky hydraulických prvků. Zkušebna hydrauliky je schopná vykonávat zkoušení emulzní a olejové hydrauliky včetně dynamických zkoušek. Dále provádíme klimatické a korozní zkoušky, zkoušky sluneční simulací, NDT zkoušky materiálů a svarů.

Laboratorní zkoušky důlních výztuží a hydrauliky


Zkoušení důlních strojů pomocí lisů, trhacích strojů, siloměrů, dynamometrů

Dalším ze speciálních pracovišť akreditované zkušební laboratoře je zkušebna důlních strojů, která je vybavena hydraulickými lisy, trhacími stroji, dynamometry, siloměry a zkušebními rámy a po dohodě se zákazníkem je schopná provést jakoukoliv zkoušku strojních celků i jejich částí.

Zkušebna důlních strojů


Zkušebna defektoskopie materiálů a ocelových lan, lan vleků a dalších lanovek

Statické i dynamické měření tlaků, průtoků, prokluzu, síly, akustického výkonu strojů a zařízení, měření zvuku a hluku provádíme na měřicím pracovišti akreditované zkušební laboratoře, která disponuje také zkušebnou defektoskopie materiálů a ocelových lan, kde kontrolujeme jakost materiálu a svarové spoje, a zkušebnou defektoskopie ocelových lan vleků a ostatních lanovek.

Zkušebna defektoskopie materiálů a ocelových lan


Statické, dynamické a únavové zkoušky jakosti a odolnosti materiálů

Ve zkušebně konstrukcí provádíme statické a dynamické zkoušky speciálním zatěžovacím zařízením, stejně tak únavové zkoušky konstrukcí a jejich částí. Ve zkušebně materiálů zkoušíme jejich odolnost zkouškou tahem za teploty okolí či za snížené teploty, nebo i zkouškou rázem v ohybu.

Materiálové zkoušky tahem a rázem v ohybu


PODSTRÁNKY

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř
Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci a servis měřidel

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř
Akreditovaná zkušební laboratoř na testování důlních výztuží, hydrauliky, strojů, defektoskopie

Inspekce výtahů, vleků

Inspekce výtahů, vleků
Inspekce výtahů, zvedacích zařízení, vleků, kolotočů, certifikace strojů, materiálů, osob
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
www.tlo.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

SlužbyKurzy
Adresa

Adresa

Těšínská 2962/79b
Opava 746 01

info@tlo.cz
+420 553 759 842


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha