Akreditovaná zkušební laboratoř na zkoušení důlních výztuží, hydrauliky, lan a materiálů

V akreditované zkušební laboratoři, která je součástí TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA, se specializujeme na zkoušení mechanických výztuží do dolů, provádíme zkoušky důlních strojů, laboratorní zkoušky hydraulických prvků, nedestruktivní testování materiálů a ocelových lan včetně zkoušek mechanických vlastností materiálů.

Zkušební laboratoř Technických laboratoří Opava, a.s.

Laboratorní zkoušky důlních výztuží a zkoušení hydraulických prvků

Jako největší evropská nezávislá zkušební a certifikační společnost s akreditací provádíme laboratorní zkoušky důlních výztuží a zkoušky hydraulických prvků. Zkušebna hydrauliky je schopná vykonávat zkoušení emulzní a olejové hydrauliky včetně dynamických zkoušek.

Laboratorní zkoušky důlních výztuží a hydrauliky


Zkoušení důlních strojů pomocí lisů, trhacích strojů, siloměrů, dynamometrů

Dalším ze speciálních pracovišť akreditované zkušební laboratoře je zkušebna důlních strojů, která je vybavena hydraulickými lisy, trhacími stroji, dynamometry, siloměry a zkušebními rámy a po dohodě se zákazníkem je schopná provést jakoukoliv zkoušku strojních celků i jejich částí.

Zkušebna důlních strojů


Zkušebna defektoskopie materiálů a ocelových lan, lan vleků a dalších lanovek

Statické i dynamické měření tlaků, průtoků, prokluzu, síly, akustického výkonu strojů a zařízení, měření zvuku a hluku provádíme na měřicím pracovišti akreditované zkušební laboratoře, která disponuje také zkušebnou defektoskopie materiálů a ocelových lan, kde kontrolujeme jakost materiálu a svarové spoje, a zkušebnou defektoskopie ocelových lan vleků a ostatních lanovek.

Zkušebna defektoskopie materiálů a ocelových lan


Statické, dynamické a únavové zkoušky jakosti a odolnosti materiálů

Ve zkušebně konstrukcí provádíme statické a dynamické zkoušky speciálním zatěžovacím zařízením, stejně tak únavové zkoušky konstrukcí a jejich částí. Ve zkušebně materiálů zkoušíme jejich odolnost zkouškou tahem za teploty okolí či za snížené teploty, nebo i zkouškou rázem v ohybu.

Materiálové zkoušky tahem a rázem v ohybu


PODSTRÁNKY

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř
Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci a servis měřidel

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř
Akreditovaná zkušební laboratoř na zkoušení důlních výztuží, hydrauliky, lan a materiálů

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob
Inspekce výtahů a zvedacích zařízení, certifikace strojů, hořlavých materiálů, certifikace osob
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
www.tlo.cz
Adresa

Adresa

Těšínská 2962/79b
Opava 746 01

info@tlo.cz
+420 553 759 842


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha