TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
Inspekce výtahů a zvedacích zařízení, certifikace strojů, hořlavých materiálů, certifikace osob

TLO, a.s., pracoviště Brno v rámci svých služeb prostřednictvím inspekčního orgánu, posuzují a provádí inspekce nových a provozovaných zdvihacích zařízení a výtahů. Jsme rovněž certifikační organizací pro stroje a zařízení zemní, dobývací, razicí, dopravní, manipulační. Vlastníme akreditaci certifikačního orgánu pro certifikaci osob.

Inspečkní orgán TLO, a.s., pracoviště Brno  - revize výtahů a zvedacích zařízení

Inspekční orgán pro posuzování a revize výtahů a zvedacích zařízení

Prostřednictvím inspekčního orgánu posuzujeme a provádíme inspekce u nových výtahů a zvedacích zařízení, výtahů a ocelových konstrukcí jako součásti zdvihacích zařízení. Vykonáváme revizní činnost výtahů, které jsou součástí staveb a také kontrolujeme a zkoušíme jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny, regálové zakladače a zdvihadla.

Inspekční orgán pro revize výtahů a zvedacích zařízení


Oprávnění pro zkoušení a certifikace strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů

Získali jsme oprávnění pro zkoušení a certifikace strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů. Na tyto činnosti je zaměřen certifikační orgán s akreditací pro stroje a strojní zařízení zemní, dobývací, razicí, dopravní, zařízení pro manipulaci s materiálem, hydraulické a pneumatické mechanizmy, hořlavé kapaliny, výrobky z plastů, lana textilní, ocelová a vázací prostředky.

Certifikace strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů


Akreditovaný certifikovaný orgán pro certifikaci osob pracujících s manipulační technikou

Součástí TLO, a.s. je rovněž certifikovaný orgán pro certifikaci osob v oblasti Certifikovaný znalec prevence rizik při obsluze manipulačních vozíků (CZPRPOMV), Certifikovaný znalec pro ověřování odborné způsobilosti obsluhy manipulačních vozíků (CZOOZOMV) a Montér přírubových spojů (MPS). Působíme v oblasti školení a vzdělávání BOZP.

Certifikovaný orgán pro certifikaci osobKalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci a servis měřidel

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř na zkoušení důlních výztuží, hydrauliky, lan a materiálů

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob

Inspekce výtahů a zvedacích zařízení, certifikace strojů, hořlavých materiálů, certifikace osob