Slezská univerzita
v Opavě
Studium na vysoké škole Opava

Slezská univerzita v Opavě je veřejná vysoká škola, která je členem European University Association.

Realizuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v několika desítkách oborů a má tyto součásti:


- Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě:
- Opava, Bezručovo náměstí 13
- tel.: 553 684 111
- fax: 553 716 948
- e-mail: gabriela.tammeova@fpf.slu.cz
- www.fpf.slu.cz
- významná pracoviště: sedm odborných ústavů, jeden institut (fotografie), jeden výzkumný ústav, čtyři výzkumná centra, dva kabinety a pracoviště Celoživotního vzdělávání

- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné:
- Karviná, Univerzitní náměstí 1934/3
- tel.: 596 398 111
- fax: 596 312 069
- e-mail: dekanat@opf.slu.cz, kozubkova@opf.slu.cz
- www.opf.slu.cz
- významná pracoviště: pět odborných kateder a po jednom ústavu a institutu

- Fakulta veřejných politik v Opavě:
- Opava, Bezručovo náměstí 885/14
- tel.: 553 684 841
- fax: 553 684 839
- e-mail: sekretariat@fvp.slu.cz
- www.fvp.slu.cz
- významná pracoviště: čtyři odborné ústavy, jedno vědecko-výzkumné centrum, jedno účelové zařízení, a jedno celouniverzitní pracoviště (Univerzitní knihovna)

- Matematický ústav v Opavě:
- Opava, Na Rybníčku 1
- tel.: 553 684 661
- fax: 553 684 680
- e-mail: math@math.slu.cz
- www.math.slu.cz
- významná pracoviště: čtyři odborná oddělení, autorizované
školicí středisko Apple, odborná knihovna


Katalog firem:    

Vysoké a vyšší odborné školy

,  
Štítky:

Fakulta filozoficko-přírodovědecká, obchodně podnikatelská, veřejných politik, matematický ústav