Výstavba inženýrských sítí, vodovodů, čerpacích stanic, úpraven vody, vodojemů

Společnost INSTA CZ s.r.o. je spolehlivým partnerem nejen ve výstavbě kanalizací a ČOV, ale také v budování inženýrských sítí. Věnujeme se výstavbě a rekonstrukci vodovodů, budujeme čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, přerušovací komory, rozvodné a zásobovací řady, vodárenské vrty, domovní přípojky.

Výstavba vodárenských objektů

Výstavba a rekonstrukce odvodňovacích příkopů, jezů, propustků, mostních objektů

Zabýváme se komplexní výstavbou a opravami vodohospodářských děl. Provádíme výstavby a rekonstrukce odvodňovacích a zavlažovacích příkopů, mostních a výustních objektů, propustků, jezů. Vodohospodářské stavby realizujeme v Prostějově, Olomouci, Přerově, Brně, Břeclavi, Šumperku a Ostravě.

Výstavba vodohospodářských děl


Stavba vodovodů z plastových trubek, tvárné litiny, svařování plastového potrubí

Budujeme vodovody z plastových trubek PLASTIKA, PIPE LIFE, DYKA, tvárné litiny PONT-A-MOUSSON, BUDERUSS GUSS, VON ROLL, tvarovky a armatury odebíráme od tuzemských výrobců nebo od firmy HAWLE. Součástí našich vodohospodářských prací je rovněž svařování plastového potrubí.

Vodovodní potrubí z kvalitních materiálů


Stavba vodojemů různých konstrukcí, čerpacích stanic, úpraven vody

Budování inženýrských sítí zahrnuje stavbu vodojemů nadzemních, podzemních, prefabrikovaných, věžových, kruhových monolitických s klenbou, monolitických, a to vždy aby konstrukce vodojemu byla vhodně začleněna do krajiny. Čerpací stanice a úpravny vody dodáváme z vysoce kvalitních materiálů, potrubí z nerezové oceli či plastů.

Budování inženýrských sítí, vodojemů, čerpacích stanic


PODSTRÁNKY

Výstavba kanalizací a ČOV

Výstavba kanalizací a ČOV
Výstavba a rekonstrukce kanalizací, domovních přípojek, čerpacích stanic, ČOV

Výstavba inženýrských sítí

Výstavba inženýrských sítí
Výstavba inženýrských sítí, vodovodů, čerpacích stanic, úpraven vody, vodojemů

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství
Pozemní stavitelství, výstavba pozemních komunikací, sportovišť, domů
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA INSTA CZ s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
INSTA CZ s.r.o.
www.insta.cz
Adresa

Adresa

Kralický Háj 322
Prostějov - Kralice na Hané 798 12

jan.vseticka@insta.cz
+420 582 347 522


Najdete nás také zde:

ARES
captcha