Výstavba vodohospodářských staveb a inženýrských sítí – vodovody, kanalizace

VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. Výstavba vodovodů a kanalizací

Výstavba vodohospodářských staveb a inženýrských sítí – vodovody, kanalizace

Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod ČOV

Součástí profesního zaměření stavební firmy VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. je vedle výstavby inženýrských sítí, rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací, pozemních komunikací, rovněž výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod ČOV.

Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod

Výstavba čistíren odpadních vod na klíč včetně studie a projektové dokumentace

Městům a obcím nabízíme výstavbu a rekonstrukce čistíren odpadních vod ČOV na klíč. Na základě mnohaletých zkušeností v oboru poskytneme odborné poradenství, vypracujeme studii, projektovou dokumentaci ČOV, zajistíme samotnou výstavbu čističky, instalaci a uvedení do provozu.

Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod


Realizace vodohospodářských staveb, výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací

Pro oblast Moravy realizujeme vodohospodářské stavby, výstavbu i rekonstrukce veřejné splaškové kanalizace a čistíren odpadních vod včetně projektování staveb. Zakládáme si na perfektně odvedené práci a dodržení stanovených termínů, vlastníme certifikáty ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015.


Výstavba čističek odpadních vod pro průmyslové provozy, města a obce

Jak pro města a obce, tak velké průmyslové provozy budujeme čistírny odpadních vod, kanalizační sběrače, kanalizační přípojky, retenční nádrže a revizní šachty. Disponujeme rozsáhlým technickým a materiálovým vybavením, proto jsme schopni realizovat veškeré inženýrské sítě a vodohospodářské stavby na klíč.


PODSTRÁNKY

Výstavba inženýrských sítí

Výstavba inženýrských sítí
Výstavba vodohospodářských staveb a inženýrských sítí – vodovody, kanalizace

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací
Rekonstrukce inženýrských sítí, opravy a dostavby vodovodů a kanalizací

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod
Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod ČOV
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. Výstavba vodovodů a kanalizací
WEBOVÁ STRÁNKA
VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o.
www.vk-aqua.cz
Adresa

Adresa

Dolní 20
Štěpánov 783 13

info@vk-aqua.cz
+420 585 386 776


Najdete nás také zde:

ARES
captcha