Obec Loučná nad Desnou


Zámek a kaple v Loučné nad Desnou
Na okraji Loučné nad Desnou, dříve Vízmberka, stojí po levé straně silnice ze Šumperka do Jeseníku loučenský zámek s romantickým parkem. Jednopatrová budova zámku se dvěma dvory je situována jižním průčelím do rozsáhlého zámeckého parku.
Zámecký park
Přestože zámecký park v Loučné nad Desnou je ve vlastivědné literatuře minulého i počátku našeho století označován za jeden z nejkrásnějších zámeckých parků severní Moravy, nezachovala se zde ani zmínka o jeho podobě.
Lesní železnice v Koutech nad Desnou
V roce 1998 uplynulo 90 let od zahájení provozu na jedné zajímavé železnici. Jde o soustavu čtyř na sebe navazujících pozemních lanovek určených ke svážení dřeva ze strmé stráně k silnici.
Horské chaty v Jeseníkách
Jednou ze základních podmínek rozvoje turistiky byla vždy možnost úkrytu před nepohodou, možnost stravování a případně i noclehu.
Historie rapotínské sklárny v Loučné
Jedním z dokladů o existenci sklárny se týká "kridy", tj. bankrotu skelmistra Seewalda. Jde o notářský spis, pořízený 28. ledna 1780 brněnským notářem Leopoldem Noem. Dovídáme se z něj, že smlouva o zřízení sklárny byla uzavřena 3. října 1767.
Z historie severomoravského pastvinářství
Po první světové válce bylo již v roce 1921 založeno Desensko-pradědské německé pastevní družstvo se sídlem ve Velkých Losinách.
Mechanická přádelna lnu ve Vízemberku
Rodina Kleinů, majitelů panství Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou) a sousedních železáren v Sobotíně a Rejhoticích, spolu s majiteli lnářských podniků v Šumperku v polovině 19. století zřídila mechanickou přádelnu lnu.
Historie povodní v regionu Loučné
Od 18. století až do druhé světové války zasáhla Loučnou řada vodních zkáz.

POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Loučná nad Desnou
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Loučná nad Desnou
www.loucna-nad-desnou.cz
Adresa

Adresa

č. 57
Loučná nad Desnou 788 11

podatelna@loucna-nad-desnou.cz
+420 583 235 222


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha