Obec Loučná nad Desnou

CZKObec Loučná nad Desnou

Zámek a kaple v Loučné nad Desnou
Na okraji Loučné nad Desnou, dříve Vízmberka, stojí po levé straně silnice ze Šumperka do Jeseníku loučenský zámek s romantickým parkem. Jednopatrová budova zámku se dvěma dvory je situována jižním průčelím do rozsáhlého zámeckého parku.
Zámecký park
Přestože zámecký park v Loučné nad Desnou je ve vlastivědné literatuře minulého i počátku našeho století označován za jeden z nejkrásnějších zámeckých parků severní Moravy, nezachovala se zde ani zmínka o jeho podobě.
Lesní železnice v Koutech nad Desnou
V roce 1998 uplynulo 90 let od zahájení provozu na jedné zajímavé železnici. Jde o soustavu čtyř na sebe navazujících pozemních lanovek určených ke svážení dřeva ze strmé stráně k silnici.
Horské chaty v Jeseníkách
Jednou ze základních podmínek rozvoje turistiky byla vždy možnost úkrytu před nepohodou, možnost stravování a případně i noclehu.
Historie rapotínské sklárny v Loučné
Jedním z dokladů o existenci sklárny se týká "kridy", tj. bankrotu skelmistra Seewalda. Jde o notářský spis, pořízený 28. ledna 1780 brněnským notářem Leopoldem Noem. Dovídáme se z něj, že smlouva o zřízení sklárny byla uzavřena 3. října 1767.
Z historie severomoravského pastvinářství
Po první světové válce bylo již v roce 1921 založeno Desensko-pradědské německé pastevní družstvo se sídlem ve Velkých Losinách.
Mechanická přádelna lnu ve Vízemberku
Rodina Kleinů, majitelů panství Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou) a sousedních železáren v Sobotíně a Rejhoticích, spolu s majiteli lnářských podniků v Šumperku v polovině 19. století zřídila mechanickou přádelnu lnu.
Historie povodní v regionu Loučné
Od 18. století až do druhé světové války zasáhla Loučnou řada vodních zkáz.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,