Obecní úřad Rovensko

CZKObecní úřad Rovensko

Rovensko má jméno podle podstatného jména rovina. Na obecní pečeti Rovenska je zobrazen rak. Katastr Rovenska s rozlohou 750 hektarů odpovídá názvu vsi jen částečně, protože v rovině leží jenom jeho východní část, kdežto na západě terén již soupá do kopců Zábřežské (Drozdovské) vrchoviny. Střední nadmořská výška je 298 m. Samotná vesnice je rozložena podél potoka v západovýchodním směru severně od Zábřeha. Silnici ze Zábřeha k Postřelmůvku v obci kolmo protíná další silniční spoj od Postřelmova ke Svébohovu.
Od svého založení roku 1373 bylo Rovensko součástí zábřežského faudálního panství . Po vymření rodu Šternberků, držitelů Zábřeha a Rudy n. Mor., objevuje se zde rok Tunklů, kteří v povodí Moravy založili celou řadu rybníků, z nichž největší byl Závořiský. Po roce 1848 bylo Rovensko začleněno k zábřežskému soudnímu a politickému okresu. Již koncem 15. století tu byl panský dvůr.
Do seznamu chráněných památek byly v Rovensku zapsány dvě zemědělské usedlosti, které představují empírem ovlivněné lidové stavby z doby kolem poloviny 19. století. Zdejší kaple byla postavena v roce 1856. Atypická trojboká boží muka u silnice do Postřelmůvku pocházejí z první poloviny 19. století.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,