Obec Příkazy

CZKObec Příkazy

Obecní úřad Příkazy.

Uprostřed mezi starými královskými
městy Olomoucí a Litovlí, v blízkosti
řeky Moravy leží obce Příkazy a
Hynkov.
Podél Moravy postupovalo od nejstarších
dob osídlení kraje, jak to dokládají
početné archeologické nálezy.
Stejným směrem vznikaly první cesty a
silnice a od 19.st. i železnice.

Nejstarší historií Příkazy a Hynkova
dokládají stovky archeologických
nálezů od kusu mamutího klu objeveného
při hloubení základů příkazské
sladovny v roce 1873 přes záhadné
zmínky o nedochovaných soškách z
pálené hlíny, nálezy hrobů a keramiky
až po unikátní zlomek římské nádoby s
rytinou utíkajícího zvířete.
Mimořádnou archeologicku hodnotu má i
trepanovaná lebka z Příkaz a objevení
středověkého dřevěného člunu v sesutém
břehu Moravy u Hynkova.

První písemné zmínky o Příkazích jsou z
roku 1250 a o Hynkově z roku 1437.
Nejstarší písemné doklady o Příkazích
souvisejí s Martínkem (Martinkem) z
Příkaz, drobným šlechticem, který
vlastnil část obce a který spolu s
děkanem Bartolomějem, majitelem další
části obce, založili a bohatě vybavili
kapli sv.Jana Křtitele v Olomouci,
která je snad totožná s dnešní kaplí
sv.Jana Křtitele v sousedství
Přemyslovského paláce.
Odtud lze vysvětlit i motiv hlavy sv.
Jana Křtitele na obecní pečeti, která
je doložena z roku 1645.
Původně patřily Příkazy drobným
šlechticům, ale postupně přecházely do
majetku církve a od 1368 již celé
Příkazy náležely olomoucké kapitule.

Dnešní Příkazy jsou živou obcí, která
ale udržuje své pouto k minulosti
hanácké vesnice.
Část Příkaz je vyhlášena památkovou
rezervací a zde se nachází i Hanácký
skanzen.
Jeho expozice věnované minulosti
hanácké vesnice i tematické programy
přivádějící do obce stále více
zájemců.
Stejně přitažlivá je Chráněná krajinná
oblast Litovelské Pomoraví, která
zasahuje část Hynkova, kde je možné se
napojit na značené naučné stezky.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,