Obec Kožušany - Tážaly


Obecní úřad.

Jak již napovídá název obce, Kožušany-
Tážaly byly kdysi dvěmi samostatnými
obcemi tj. do roku 1960.

První písemná zmínka obce Tážaly
pochází z roku 1078, kdy moravský kníže
Ota Olomoucký daroval tuto obec benediktinskému klášteru na Klášterním Hradisku.Dá se říci, že tyto obce patří
k nejstarším na Olomoucku o nichž jsou vedeny písemné záznamy.
Od r.1568 se obec Tážaly dostala pod správu kláštera sv.Kateřiny v Olomouci, řádu sester dominikánek až do zrušení kláštera v r.1782.V majetku kláštera byla i sousední obec Kožušany.

Do r.1878 byla obec Tážaly ve vlastnictví belgického hraběte Filipa Ludvíka Saint Genois, žijícího ve Vídni. Po úpadku tohoto rodu se obec Tážaly i vedlejší Kožušany staly součástí lichtensteinského velkostatku Štenberk.

V r. 1825 byla obec postižena rozsáhlým požárem, shořela i místní dřevěná zvonice, na tomto místě byla postavena zděná kaplička v dnešní podobě, na sousoší před kaplí jsou vepsána jména místních padlých vojínů z 1.světové války.

Ve vzdálenosti 200 m od obce západním směrem je umístěna socha sv. Norberta, která pochází z r.1708 a byla na toto místo převezena v r.1797 z Klášterního Hradiska.

První písemná zmínka obce Kožušany
pochází z r. 1297, v této době byl
majitelem části Kožušan vyšehradský probošt Jan, tento majetek daroval král
Václav II. řádu sester dominikánek v Olomouci.Zbylá část obce byla ve vlastnictví světských majitelů-vladyků z Kožušan.Od roku 1389 patřili Kožušanští celým svým majetkem klášteru dominikánek až do zrušení kláštera v r. 1782, společně s Tážalskými.Do roku 1878 byla obec Kožušany ve vlastnictví
belgického hraběte Filipa Ludvíka Saint Genois, žijícího ve Vídni.Po úpadku tohoto rodu se obec Kožušany i vedlejší Tážaly staly součástí lichtensteinského velkostatku Štenberk.

Uprostřed návsi Kožušan se nachází osmiboká kaple sv.Anny, vybudována v r. 1750.Od r.1880 slouží dosud místním žákům budova základní školy, na jejíž čelní zdi je umístěn památník obětem II.světové války.

POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Kožušany - Tážaly
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Kožušany - Tážaly
www.kozusanytazaly.cz
Adresa

Adresa

Tážaly 1
Kožušany-Tážaly 783 78

ou@kozusanytazaly.cz
+420 585 961 171


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha