Obec Bohuňovice
Obecní úřad
Obec Bohuňovice Obecní úřad

Obec Bohuňovice leží přibližně 10 km od
města Olomouce a 7 km od města Šternberka.
Rozkládá se na třech katastrech Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, což jsou také názvy vesnic,
z nichž Bohuňovice vznikly sloučením v roce 1960.
První zmínka o Bohuňovicích se objevuje
v základní listině kláštera Hradisko
ze dne 3. 2. 1078.
V současné době má obec přes 2500
obyvatel. Vlastní základní školu se
dvěma mateřskými školkami, Dům pro
seniory, Dům služeb, širokoúhlé kino,
Kulturní dům, poměrně rozsáhlá a
kvalitní sportoviště pro tenis, fotbal,
volejbal a další sporty, má i dětské
hřiště. Zřejmě nejvýznamějším stánkem pro volný čas je však Centrum zdraví otevřené v roce 2003.
Obec Bohuňovice je moderní obcí hledící
do budoucna. Důkazem je například nově
vybudovaná datová síť na bázi optických vláken uložená do země souběžně
s vodovodem a poskytující obyvatelům
obce datové a televizní služby.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,