LIPKA, z.s.

CZKPomoc a podpora osob se zdravotním postižením

Nezisková organizace LIPKA, z.s. se zaměřuje na pomoc a podporu osob se zdravotním postižením. Provozujeme centrum denních služeb v Prostějově na adrese Tetín 1506/1. Jedná se o zařízení, které nabízí ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením. Toto zařízení zajišťuje kromě zdravotní či terapeutické péče také sociální a výchovný rozvoj a napomáhá k soběstačnosti a samostati klientů. Dále nabízíme chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu.

Poskytovatel sociálních služeb:
- nestátní zdravotnické zařízení
- dobrovolná, nestátní nezisková, humanitární organizace zaměřující se na osoby se zdravotním postižením.

Provozujeme:
- centrum denních služeb, denní stacionář
- chráněné bydlení
- sociálně terapeutická dílna, cukrárna.

Sociální služby, denní stacionář:
- oddělení pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením
- oddělení pro děti se zdravotním postižením
- ambulantní služba
- sociální, výchovně vzdělávací, zdravotně ošetřovatelská, terapeutická a poradenská péče
- sociálně aktivizační služby pro seniory.

Chráněné bydlení:
- bezbariérové bydlení
- 5 bytů s vybavením, sociální zařízení, koupelna a plně vybavená kuchyňka.

Sociálně terapeutická dílna:
- cukrárna pro veřejnost
- provoz terapeutické dílny nabízí pracovní zařazení,
podporu a zdokonalování pracovních návyků a dovedností osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a umožňuje nácvik běžných a postupně i náročnější činností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.


Katalog firem:    

Chráněné dílny

,  

Zájmová sdružení

,  
Štítky:

sociální služby, denní stacionář, chráněné bydlení, Prostějov, osoby se zdravotním postižením