Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, pokládka asfaltových směsí

Největší dodavatel stavebních prací ve střední Evropě, stavební společnost Skanska a.s., se zabývá výstavbou dopravní infrastruktury, inženýrských sítí i veřejných zařízení. Díky výrobě vlastních produktů, jakou jsou třeba asfaltové směsi i lité asfalty, provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce silnic a dálnic, s čímž úzce souvisí frézování asfaltových a betonových povrchů a pokládka asfaltových směsí.

Obalovna pro výrobu asfaltových směsí a litých asfaltů

Rekonstrukce a opravy silnic, dálnic, frézování vozovek Zlínský, Olomoucký kraj

V rámci oprav a rekonstrukcí pozemních komunikací, silnic, dálnic, parkovacích a odstavných ploch zejména v Olomouckém a Zlínském kraji, provádíme vlastní technikou frézování asfaltových a betonových povrchů, čímž dochází k odstranění nerovností, výtluků i vyrovnání zvětralých živičných povrchů.

Frézování vozovek Zlínský, Olomoucký kraj


Obalovny pro výrobu asfaltových směsí a litých asfaltů, výstavba pozemních komunikací

Provozujeme moderní a výkonné obalovací soupravy k výrobě asfaltových směsí pro hutěné asfaltové vrstvy a obalovnu pro výrobu litých asfaltů. Zejména v Olomouckém a Zlínském kraji se věnujeme recyklaci asfaltových vrstev za studena, pokládce asfaltových směsí, frézování živičných povrchů.

Obalovny pro výrobu asfaltových směsí a litých asfaltů


Dodávka a montáž protihlukových stěn, svodidel, dopravní stavby, pozemní komunikace

Kromě rekonstrukcí a oprav silnic a dálnic se zabýváme výstavbou dopravních staveb, pozemních komunikací, podzemních staveb, letištních ploch, parkovišť, inženýrských sítí, dodávkou a montáží protihlukových stěn a svodidel.

Silniční stavitelství Skanska a.s. Olomouc


PODSTRÁNKY

Pokládka asfaltových směsí

Pokládka asfaltových směsí
Výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, pokládka asfaltových směsí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací
WEBOVÁ STRÁNKA
Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací
www.skanska.cz
Adresa

Adresa

Pavelkova 6
Olomouc 772 00

martin.chodil@skanska.cz
+420 606 624 257


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha