Zilizi, s.r.o.


Hlavná 43, Tešedíkovo 925 82
Fotokopírovanie
Lešenárske práce
Ručné výkopové práce
Demolácia a zemné práce
Podnikateľské poradenstvo
Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupina B na: - h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0, 5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn, propán - bután Podľa STN: STN 07 0703, STN 06 1401, STN 07 0245, STN 38 6460, STN EN 746-2
Prípravné práce pre stavbu
Poskytovanie služieb mechanizmami
Vodoinštalatérstvo - kúrenárstvo
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupiny A d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h, f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0, 4 MPa, g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0, 4 MPa. Technické zariadenia plynové skupiny B d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov, f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0, 4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g), g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0, 4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0, 5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, médium: zemný plyn, propán-bután
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Opravy vyhradených technických zariadení tlakových: v rozsahu: A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú: b) tlaková nádoba stabilná, ktorá 1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0, 2 MPa, s objemom na 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len bezpečnostný súčin) je väčší ako 20; 2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5; B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú: a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0, 05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda), b) tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje 1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5; 2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2, 5, e) potrubné vedenie 2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu: - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornymi priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Další produkty a služby
  • instalace plynovodních systémů, revize plynových zařízení, údržba plynovodních sítí, služby plynoinstalatéra, opravy plynovodů a plynoinstalací
  • opravy ústředního topení, montáž topných technologií, služby topenářů, podlahové vytápění, výměny kotlů, radiátorová tělesa
  • vodovodní přípojky, rekonstrukce vodovodních rozvodů, montáž odpadního potrubí, vodoinstalační opravy , montáž vodovodních baterií, rozvody vody
  • instalace vzduchotechniky, opravy vzduchotechniky, instalace klimatizací, opravy klimatizací, servis vzduchotechniky, servis klimatizací
  • přípravné práce pro stavby, úpravy terénu, hloubení základů, výkopy jam a bazénů
  • hloubení základových jam, budování základů, plošné a hlubinné základy, vrtané piloty a mikropiloty
  • tvorba kompetenčních modelů, manažerské poradenství, podnikatelské poradenství, poradenství řízení výkonnosti, určení firemní strategie

Farma Tereza Langová

Související články
Luxusní rodinný dům nemusí být jen snem

SPING STAV spol.s r.o.

Luxusní rodinný dům nemusí být jen snem

Chcete postavit krásný a funkční rodinný dům, ve kterém budete šťastní? Představujete si luxusní dům v prvotřídní kvalitě za přijatelnou cenu? Pokud ano, pak jistě hledáte někoho, kdo vaši představu zrealizuje. Stavba rodinných domů na klíč je již po dlouhou řadu let hlavní prioritou pro společnost SPING STAV, která vám postaví luxusní rodinný dům přesně podle vašich představ.


Zemní práce a autodoprava Mladá Boleslav

Zempra MB s. r. o.

Zemní práce a autodoprava Mladá Boleslav

Firma Zempra MB s.r.o, působí v Mladé Boleslavi. K dispozici mají široký vozový park. Zaručí vám přesné a perfektní výkopové práce, zemní práce, inženýrské sítě nebo odvoz odpadu. Jejich působiště spadá i na další města Středočeského kraje. V dnešní době se nezaměřují jenom na samotné výkopové a zemní práce, ale mezi jejich služby patří také demolice budov, usazování skruží a šachet, pokládka dlažby, hutnění materiálu, recyklace betonů a mnoho dalšího.


Pravidelné kontroly plynových a tlakových zařízení vám nařizuje sám zákon

THERMATIC

Pravidelné kontroly plynových a tlakových zařízení vám nařizuje sám zákon

Plynová a tlaková zařízení jsou nezbytnou součástí domácností, firem, bytových družstev, škol a dalších objektů. Jsou velmi důležité a nepostradatelné, mohou být ale i velmi nebezpečné. Správné a bezpečné používání těchto zařízení se neobejde bez pravidelných revizí a kontrol od zkušeného Jana Nohavy.


Vodovody, kanalizace, inženýrské stavby Morava

RYBÁRIK, s.r.o.

Vodovody, kanalizace, inženýrské stavby Morava

Pokud hledáte dodavatele komplexních inženýrských služeb při stavbě vodovodů, kanalizací a je pro vás důležitá kvalita za rozumnou cenu, pak vám bude ideálním partnerem firma RYBÁRIK, s.r.o. Specializuje se především na stavbu silnic, komunikací a průmyslových objektů, ale i na provádění zemních prací v oblasti výstavby kompletních inženýrských sítí pro vodovody, kanalizace, včetně komunikací. Zajistí i související demoliční a bourací práce.