Zilizi, s.r.o.


Hlavná 43, Tešedíkovo 925 82
Fotokopírovanie
Lešenárske práce
Ručné výkopové práce
Demolácia a zemné práce
Podnikateľské poradenstvo
Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupina B na: - h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0, 5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn, propán - bután Podľa STN: STN 07 0703, STN 06 1401, STN 07 0245, STN 38 6460, STN EN 746-2
Prípravné práce pre stavbu
Poskytovanie služieb mechanizmami
Vodoinštalatérstvo - kúrenárstvo
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupiny A d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h, f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0, 4 MPa, g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0, 4 MPa. Technické zariadenia plynové skupiny B d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov, f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0, 4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g), g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0, 4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0, 5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, médium: zemný plyn, propán-bután
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Opravy vyhradených technických zariadení tlakových: v rozsahu: A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú: b) tlaková nádoba stabilná, ktorá 1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0, 2 MPa, s objemom na 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len bezpečnostný súčin) je väčší ako 20; 2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5; B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú: a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0, 05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda), b) tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje 1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5; 2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2, 5, e) potrubné vedenie 2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu: - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornymi priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Produkty
  • instalace plynovodních systémů, revize plynových zařízení, údržba plynovodních sítí, služby plynoinstalatéra, opravy plynovodů a plynoinstalací
  • opravy ústředního topení, montáž topných technologií, služby topenářů, podlahové vytápění, výměny kotlů, radiátorová tělesa
  • vodovodní přípojky, rekonstrukce vodovodních rozvodů, montáž odpadního potrubí, vodoinstalační opravy , montáž vodovodních baterií, rozvody vody
  • instalace vzduchotechniky, opravy vzduchotechniky, instalace klimatizací, opravy klimatizací, servis vzduchotechniky, servis klimatizací
  • přípravné práce pro stavby, úpravy terénu, hloubení základů, výkopy jam a bazénů
  • hloubení základových jam, budování základů, plošné a hlubinné základy, vrtané piloty a mikropiloty
  • tvorba kompetenčních modelů, manažerské poradenství, podnikatelské poradenství, poradenství řízení výkonnosti, určení firemní strategie

Prodej, montáž a servis v oboru voda, topení, plyn.

Profesionální čištění a mytí fasád, odstranění graffiti a aplikace ochranných nátěrů.


Související články
Montáž i revize plynových zařízení zajistí PIRES s.r.o.

PIRES s.r.o.

Montáž i revize plynových zařízení zajistí PIRES s.r.o.

Žádná průmyslová společnost se neobejde bez spolehlivého plynového zařízení. U něj je třeba nejdříve zajistit správnou montáž, která musí být provedena kvalitně. Následně je nutné při provozu stanice plynu pravidelně revidovat. Pokud hledáte vhodného partnera v tomto odvětví, doporučujeme společnost PIRES s.r.o. z města Třinec. Mezi jejich hlavní činnosti patří poskytování služeb pro průmysl, kde se starají převážně o instalaci a revize plynových zařízení a systémy průmyslových pecí.


Firma Falkom s.r.o. se každý den naplno věnuje své podnikatelské činnosti

FALKOM s.r.o.

Firma Falkom s.r.o. se každý den naplno věnuje své podnikatelské činnosti

Jako druhé hlavní zařazení je finální dodávka průmyslových úpraven vod pro napájení kotlů nebo jiné průmyslové účely. Další oblasti, ve kterých se denně pohybují, jsou revize, projekty, rekonstrukce, opravy a montáže, výroba a dodávky náhradních dílů, plynofikace kotlů a kotelen a poradenská a obchodní činnost.


Firma JANKOSTAV s.r.o. působí na trhu již přes 30 let

JANKOSTAV s.r.o.

Firma JANKOSTAV s.r.o. působí na trhu již přes 30 let

Dopravní stavby zajišťuje firma JANKOSTAV s.r.o., která na českém trhu působí již přes 30 let. Od roku 1991 působí převážně v Moravskoslezském kraji. Je ryze českou, rodinnou společností s tradicí. Zaměřují se na výstavbu dopravních a inženýrských staveb. Pokud potřebujete v této oblasti vhodného partnera, pak se spolehněte na firmu JANKOSTAV s.r.o.


Kvalitní klimatizace moderního designu od bbklima99 přináší komfort i úsporu

Klimatizace a vzduchotechnika Znojmo,

Kvalitní klimatizace moderního designu od bbklima99 přináší komfort i úsporu

V parných letních dnech je klimatizovaná místnost opravdová záchrana. Dobu na její pořízení však není radno podceňovat. S příchodem prvních veder totiž už jen těžko seženete firmu s volným termínem. Společnost bbklima99 ze Znojma vám s výběrem vhodné a kvalitní klimatizace poradí právě teď a postará se i o odbornou montáž a servis.