MUDr. Helena Šretterová
Dětský a dorostový lékař Rakovník
Lékařská péče o děti a mládež u praktické lékařky v Rakovníku

Vedle standardní pediatrické péče dětským pacientům poskytuje MUDr. Helena Šretterová ve své ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Rakovníku rovněž speciální vyšetření - testy CRP, kompletní rozbor moči, měření glykémie pomocí glukometru, aplikace očkovacích látek.

MUDr. Helena Šretterová - dětská lékařka, Rakovník

Lékařské vyšetření dětí – odběry krve, rozbor moči, měření glykémie

V ordinaci lékaře pro děti a mladistvé zajišťuje MUDr. Helena Šretterová komplexní, cílené a kontrolní vyšetření, odběry krve, kompletní rozbor moči, měření krevního cukru glukometrem a testy CRP k rozlišení virové a bakteriální infekce v organizmu, očkování dětí.

Praktická lékařka pro děti a dorost Rakovník


Testy CRP k rozlišení virové a bakteriální infekce v dětském organizmu

Před aplikací léčiv u dětských pacientů provádíme celkové lékařské vyšetření s použitím přístroje na měření hladiny CRP, což umožňuje zjistit, zda se jedná o virové či bakteriální onemocnění v těle dítěte a nezbytnosti léčby antibiotiky.Odborná preventivní péče

Odborná preventivní péče

Odborná preventivní péče o děti a mladistvé u praktického lékaře v Rakovníku

Vybavení a služby ordinace

Vybavení a služby ordinace

Lékařská péče o děti a mládež u praktické lékařky v Rakovníku

Poradna pro kojence

Poradna pro kojence

Poradna pro kojence v ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost