Ing. Pavel Tuček

CZKFirma Ing. Pavel Tuček provádí veškeré geodetické a zeměměřické práce. Nabízíme poradenské služby v katastru nemovitostí včetně konzultací. Mezi naše činnosti patří vytyčování hranic pozemků, projektování pozemkových úprav, vytyčení staveb, zaměření inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení staveb, geometrické plány a další. Sídlíme v Brně, městská část Tuřany.

Geodetické, zeměměřičské práce, geodézie, služby:
- vyhotovení geometrických plánů: vyznačení budovy, rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene, zpřesnění hranic pozemků
- vytyčování hranic pozemků
- vklady, zápisy na katastrálním úřadě
- zaměření inženýrských sítí
- geodetické práce na stavbách
- podklady pro projektanty
- poradenské služby v katastru nemovitostí.

Máme bohaté zkušenosti s vedením evidence katastru a vyhotovováním geometrických plánů a rádi Vám pomůžeme orientovat se v situacích vyplývajících ze složitého vedení katastru nemovitostí.


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  
Štítky:

geodetické, zeměměřičské práce, geodézie, geometrické plány, Brno, služby v katastru nemovitostí