ACHP služby s.r.o.
vysoušení, sanace
Chemická injektáž zdiva tlaková a beztlaková včetně rubové izolace

Chemická injektáž je dalším typem z technologických postupů izolace zvlhlého zdiva, kterou provádí specializovaná společnost ACHP služby s.r.o. ze Zlínského kraje. Jedná se o tlakovou a beztlakovou injektáž včetně rubové izolace. Chemické injektáže provádíme na základě profesionální diagnostiky vlhkého zdiva.

Chemická injektáž vlhkého zdiva - ACHP služby s.r.o. Zlínský kraj

Horizontální a vertikální izolace základů domu proti vzlínající vlhkosti a tlakové vodě

V případě trvale vlhkého zdiva se obraťte na profesionály. Vertikální a horizontální izolaci základů domu proti vzlínající vlhkosti a tlakové vodě řešíme aplikováním tlakové chemické injektáže. Vhodný injektážní prostředek volíme podle stupně vlhkosti zdiva, dále podle příčiny zavlhčení, v případě zasolení zdiva i podle typu a složení zdiva.

Chemické injektáže vlhkého zdiva základů domu


Infuzní vrty do zdiva a aplikace injektážního prostředku, rubová izolace

Chemickou injektáž vlhkého zdiva realizujeme infuzními vrty a poté tlakově vpravujeme zvolený injektážní prostředek přes napouštěcí ventily z plastu nebo kovu. Chemická injektáž je typem dodatečné hydroizolace a lze ji provádět tlakově i beztlakově, včetně rubové izolace, k zabránění pronikání vlhkosti nebo tlakové vody do podúrovňového zdiva z přilehlého terénu.

Infuzní vrty do zdiva, aplikace injektážního prostředku


Diagnostika, návrh sanace, mechanická a chemická izolace vlhkého zdiva, vysoušení zdiva

Komplexní odborné služby v oblasti izolace a sanace vlhkého zdiva zahrnují nejen chemické a mechanické izolace, ale rovněž diagnostiku, vypracování návrhu sanace zdiva, vysoušení vlhkého cihlového, betonového, kamenného i smíšeného zdiva. Obrátit se na nás můžete i v případě potřeby sanace po požárech a vybydlení.

Hydroizolace a sanace vlhkého zdivaPodřezání zdiva strojní pilou

Podřezání zdiva strojní pilou

Diagnostika, sanace a izolace vlhkého zdiva technologií podřezání strojní pilou

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Sanace a izolace vlhkého zdiva podřezáním diamantovým lanem, vysoušení zdiva

Chemická injektáž zdiva

Chemická injektáž zdiva

Chemická injektáž zdiva tlaková a beztlaková včetně rubové izolace