TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
Školicí a vzdělávací středisko Brno


Okružní 834/29a, Brno 638 00
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, akreditovaná a certifikovaná laboratoř, která v Brně zřídila školící a vzdělávací středisko. Na této pobočce poskytuje služby v oblasti BOZP a technické inspekce.

Na výběr máte tyto školení a kurzy:

- Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
- Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
- Instruktor obsluhy motorových vozíků
- Zkušební komisař obsluhy motorových vozíků
- Lektor – školitel BOZP
- Specialista bezpečnosti práce a prevence rizik
- Revizní technik zdvihacích zařízení
- Revizní technik plynových zařízení
- Montážní pracovník plynových zařízení
- Revizní technik tlakových zařízení
- Preventista rizik spojených s obsluhou řetězové pily
- Průmyslové vlastnictví, vynálezy, patenty
- Základy grafologie.

Kromě školení a kurzů poskytujeme také odborné semináře, kde se můžete vzdělávat v těchto oborech:

- Výrobce – co a jak? Kdo je výrobce, povinnosti výrobce
- Výrobek – stanovený výrobek – rizika, značení, návody, výstrahy,
- ES/EU prohlášení o shodě
- Směrnice na strojní zařízení 2006/42/ES
- Směrnice na tlaková zařízení 2014/68/EU
- Směrnice na přepravitelná tlaková zařízení 2010/35/EU
- Směrnice jednoduchých tlakových nádob 2014/29/EU
- Směrnice na stavební výrobky 305/2011/ES
- Směrnice na zdravotnické výrobky a zařízení 93/42/EHS, ve znění 98/79/ES, 2000/70/ES, 2001/104/ES, 1882/2003/EU, 2007/47/ES.

V rámci naši pobočky v Brně poskytujeme technickou inspekci, která se zaměřuje na posouzení strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí z hlediska požadavků na bezpečný provoz dle NV č. 378/2001 Sb., která zahrnuje:
- zpracování návodů na obsluhu a místně provozních bezpečnostních předpisů na strojní zařízení včetně zpracování výkresové dokumentace a schémat elektro, hydrauliky a pneumatiky,
- analýza rizik na strojní a tlaková zařízení,
- měření EMC,
- měření parametrů hluku.

Technická inspekce dále poskytuje:

- vypracování podkladů pro vystavení ES Prohlášení o shodě na strojní zařízení podle NV č. 176/2008 Sb. (včetně nového nařízení vlády č. 320/2017 Sb.),
- zajištění certifikace pro bývalé země SSSR ( Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán) a pro země Blízkého východu,
- provádění inspekce při přejímce zařízení (stroje, tlaková a plynová zařízení, jaderná zařízení),
- provádění revizí (elektro, plyn, tlak, zdvih).

Další produkty a služby
  • služby chemické laboratoře, služby fyzikální laboratoře, služby technické laboratoře, služby zemědělské laboratoře, služby zdravotnické laboratoře
  • odborné posudky, státní zkušebna, certifikace výrobků, ověření jakosti, testování výrobků, homologace výrobků, požární zkoušky, bezpečnostní zkoušky
  • teambuildingové školení, školení obsluhy strojů, speciální vzdělávací kurzy, workshopy a motivační kurzy

Psychické problémy, stres, psychiatrie, akupunktura, homeopatika.

Psychické problémy, stres, psychiatrie, akupunktura, homeopatika

ORL ambulance, ordinace nosní, ušní, krční Vsetín, vyšetření, audiometrie, aplikace náušnic.

ORL ambulance, ordinace nosní, ušní, krční Vsetín, vyšetření, audiometrie, aplikace náušnic

Související články
Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Školení, které má smysl

YETTY.EU

Školení, které má smysl

Vzdělávání je důležité nejen pro samotného pracovníka, ale pro celou firmu. Čím více zkušeností a znalostí se do podniku dostane, tím lépe bude fungovat. Školení s praktickými ukázkami v oblasti hydrauliky zajišťuje společnost YETTY.EU Jihlava.


Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

COMPUPLAST s.r.o.

Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

Nejmodernější špičkové technologie umožní testování výroby trubiček, hadiček, malých profilků i strun do 3D tiskáren. Volné kapacity této linky jsou našim zákazníkům plně k dispozici. Díky minimálnímu vytížení zmíněné linky nebudete naprosto ničím limitováni a bude vám započítán pouze skutečný čas strávený testováním.


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Státní zkušebna strojů a.s.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.


Další produkty a služby
Školení a kurzy pro školitele

Školení a kurzy pro školitele

Nejenom zaměstnanci, řemeslníci a dělníci musejí být odborně proškolení ve své pracovní pozici, ale také školitelé potřebují znát nové informace, aby mohli dále dobře a zkušeně předávat tyto znalosti lidem, kteří se je potřebují naučit, nebo je potřebují v rámci svého zaměstnání a povolání, dobře znát.


Nezávislé posudky na výtahy, eskalátory a další zvedací zařízení podle certifikátu

Nezávislé posudky na výtahy, eskalátory a další zvedací zařízení podle certifikátu

Nezávislé posudky na výtahy, eskalátory a jiná zvedací zařízení podle certifikátu zajišťuje v celé České republice autorizovaná, certifikovaná firma TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. s pobočkou v Brně.


Inspekční zprávy na výtahy a zvedací zařízení - podle autorizovaného certifikátu

Inspekční zprávy na výtahy a zvedací zařízení - podle autorizovaného certifikátu

Inspekční zprávy na výtahy a zvedací zařízení vydává autorizovaná a certifikovaná firma TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. s pobočkou v Brně. Technické inspekce provádíme v rámci celé České republiky.


Koordinátor na stavbě, technik BOZP – školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Koordinátor na stavbě, technik BOZP – školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školící a vzdělávací středisko v Brně autorizované a certifikované firmy TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. poskytuje služby a školení v oblasti technické inspekce a koordinátora BOZP na staveništi.


Kurzy a školení BOZP - koordinátor na stavbě a staveništi

Kurzy a školení BOZP - koordinátor na stavbě a staveništi

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná a certifikovaná laboratoř, která v Brně provozuje vzdělávací středisko. Zde poskytuje služby a školení v oblasti koordinátor BOZP na staveništi.