Mediekos Ambulance, s.r.o.
Osteoambulance Senica

EURHlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o. je v současné době především Osteologická problematika.
Specializované Osteocentrum - osteologická ambulance Senica na Slovensku je uznáno jako pracoviště s osteologickou akreditací pro dospělé i dětské pacienty.

Osteologie je od roku 2010 samostatným atestačním oborem. Péči o pacienty ve věku 1-19 let zajišťuje přímo dětská osteologie.

Společnost Mediekos Ambulance, s.r.o. otevřela na Slovensku specializované pracoviště zabývající se problematikou osteoporózy, přičemž je třeba zdůraznit, že kontinuita péče Mediekos Ambulance, s.r.o. se nezměnila a je od počátku založena na komplexní spolupráci státního a privátního sektoru i na spolupráci mezioborové.

Osteologická akademie Zlín, pracuje na dosažení co nejvyšší vědecké úrovně prostřednictvím základního a klinického výzkumu a zlepšení péče o pacienty a stanovila si tyto úkoly:

- zavádět nové postupy v diagnostice
- zavádět postupy v léčbě, které nejsou dosud zcela běžné
- poznatky předávat mezi lékaře, ošetřující personál i mezi pacienty
- v oblasti sociální se zaměřit na zlepšení kvality života seniorů
 
Mediekos Ambulance, s.r.o. je zdravotnické zařízení s laboratorní diagnostikou.
Poskytujeme vysoce odbornou péči ve specializovaných ambulancích, ambulancích primární péče i specialních diagnostických provozech.
Specializované ambulance máme v oborech
-interny
-osteologie
-gastroenterologie
-angiologie
-mamologie
Praktické ambulance poskytují primární péči pro velký počet pacientů a zároveň nabízí i služby pracovního lékařství.


Katalog firem:    

Nemocnice, kliniky a polikliniky

,  

Odborní lékaři ostatní a terapeuti

,  
Štítky:

detská osteologie, osteologická ambulancia, liečba osteoporózy, Osteocentrum, osteoporóza Senica