Agency worker company s.r.o.
Nábor nových pracovníků ze zahraničí, personální leasing

Nábor nových pracovních sil do výrobní sféry v oblasti zdravotnictví, poskytování zaměstnanců formou dočasného přidělení ve výrobních podnicích – jsou personální služby na profesionální úrovni společnosti Agency worker company s.r.o. se sídlem v Brně.

Pronájem agenturních pracovníků - Agency worker company s.r.o.

Nabídka volných pracovních míst v oblasti výroby zdravotních pomůcek

Nejen českým, ale i zahraničním uchazečům o práci nabízíme zajímavé pracovní pozice v oblasti výroby zdravotních a optických pomůcek. Provádíme nábor pracovníků z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a dalších zemí. Na základě osobního pohovoru Vám doporučíme přesně takovou profesi, pro kterou se nejlépe hodíte.

Volná pracovní místa ve výrobě zdravotních pomůcek


Dočasné přidělení zaměstnanců, výběr kvalifikovaných pracovníků z databáze

Výrobním firmám v oblasti zdravotnictví poskytneme potřebný počet zaměstnanců na různé pracovní pozice formou dočasného přidělení. Využijte služby osvědčené personální agentury, z naší aktualizované databáze pro Vás vybereme nejvhodnější kvalifikované pracovní síly.

Dočasné přidělení zaměstnanců do výroby


Personální leasing – pronájem agenturních pracovníků do výrobní sféry

Na základě mnohaletých zkušeností s personálním leasingem poskytneme výrobním společnostem pronájem libovolného počtu agenturních zaměstnanců. Uchazeči o práci se mohou na našich webových stránkách agencyworkercompany.eu seznámit s nabídkou volných pracovních pozic.

Pronájem agenturních pracovníkůZajištění zaměstnanců do výroby

Zajištění zaměstnanců do výroby

Služby personální agentury, zprostředkování zaměstnání ve výrobní sféře

Nábor zaměstnanců do zdravotnictví

Nábor zaměstnanců do zdravotnictví

Nábor nových pracovníků ze zahraničí, personální leasing

Pracovní pozice v potravinářském průmyslu

Pracovní pozice v potravinářském průmyslu

Nábor zaměstnanců na různé pracovní pozice v potravinářském průmyslu