Pitná voda z vlastní vrtané studny-s hygienickým atestem

EKODRILL, s.r.o. Stavba vrtaných studní na klíč Zlín

Pitná voda z vlastní vrtané studny-s hygienickým atestem

Hydrogeologické průzkumy pro studniční vrty a posouzení zasakování dešťových vod

Ekodrill Zlín je specialistou na vrtané studny, jejichž součástí je hydrogeologický průzkum pro vyhledání zdroje podzemní vody a optimální umístění hydrogeologických vrtů. V rámci hydrogeologického průzkumu využíváme měření biofyzikální, geofyzikální a kartonážní. Hydrogeologický průzkum slouží i pro posouzení zasakování srážkových vod, nebo pro posouzení snižování hladiny podzemní vody ve stavebních jámách.

Kartonážní měření pro hodnocení kvality a množství vody

Využití schopností proutkaře – biotronika k vyhledání zdroje podzemní vody

Abychom správně vyhodnotili, kde provedeme vrtání studny, využíváme k hledání zdroje podzemní vody proutkaře – biotroniky, kteří provádí biofyzikální měření. Úspěšně jsme realizovali velký počet vyhledaných zdrojů podzemní vody zejména pro obce a majitele soukromých pozemků.

Vyhledání zdroje podzemní vody proutkařem


Biofyzikální, geofyzikální a kartonážní měření pro správné určení hydrogeologických vrtů

Pro vyhledání zdroje podzemní vody a optimální umístění hydrogeologických vrtů používáme, vedle biofyzikálního měření, geofyzikální měření vlastním přístrojem ABEM WADI, který pomocí radiových vln vyhledává puklinové zóny včetně následného počítačového vyhodnocení. Pro správný výsledek při získávání zdrojů podzemní vody, hodnocení kvality a množství vody provádíme kartonážní měření zahrnující odběr vzorků hornin a elektrokartonáž.

Hydrogeologické měření pro určení vrtu


Hydrogeologický průzkum včetně vypracování posudků a vyjádření

V oblasti hydrogeologie je naše inženýrská činnost zaměřena na průzkum pro posouzení zasakování srážkových vod, návrh umístění studny, pro posouzení snižování hladiny podzemní vody ve stavebních jámách či vypouštění vody z ČOV. Vypracujeme rovněž hydrogeologické posudky a vyjádření k projektům.

Hydrogeologie - průzkum pro posouzení zasakování srážkových vod


PODSTRÁNKY

Vrtané studny na klíč

Vrtané studny na klíč
Vrtané studny na klíč od návrhu přes konstrukci až po rozvod vody

Hydrogeologie

Hydrogeologie
Hydrogeologické průzkumy pro studniční vrty a posouzení zasakování dešťových vod

Instalace čerpadlové technologie

Instalace čerpadlové technologie
Instalace čerpadlové technologie, vrty pro tepelná čerpadla, rozbor vody a domácí úpravny
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA EKODRILL, s.r.o. Stavba vrtaných studní na klíč Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
EKODRILL, s.r.o.
www.ekodrill.cz
Adresa

Adresa

Sokolská 418
Zlín 760 01

ekodrill@ekodrill.cz
+420 577 224 153


Najdete nás také zde:

ARES
captcha