Centrum sociálních služeb Praha

CZKPříspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Praha působí jako příspěvková organizace a poskytuje služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme sociální, informační i právní poradenství, našim klientům pomáháme získávát potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Nabízíme terénní, ambulantní i pobytové služby, provozujeme azylové domy, noclehárnu, nonstop telefonickou krizovou pomoc, krizové a intervenční centrum, poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Centrum sociálních služeb:
- sociální, informační, poradenské služby
- terénní, ambulantní i pobytové služby.

Informační služby:
- Informační a poradenské centrum Kontakt pomáhá klientům zajistit finanční zabezpečení, předejít zadlužení, řešit problémy s bydlením, najít vhodné zaměstnání atd.

Sociální a právní poradenství:
- Sociálně právní poradna Centrum se zaměřuje na specifické potřeby jednotlivých sociálních skupin osob.

Pomoc v krizových životních situacích:
- Krizové centrum RIAPS je ambulantní nebo pobytová služba určená na přechodnou dobu, zajišťuje ubytování, poskytnutí stravy, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů
- Pražská linka důvěry, nonstop telefonická krizová pomoc na tel. 222 580 697.

Rodinná terapie:
- psychoterapie zaměřená na rodinu
- Triangl - centrum pro rodinu nabízí poradenské a terapeutické služby rodinám a jednotlivým členům.

Pomoc a poradenství v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody:
- sociálně právní poradenství
- poradenství v trestně právních záležitostech
- resocializační a reintegrační programy.

Přechodné ubytování:
- pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
- terénní programy pro osoby bez přístřeší
- Loď Hermes - noclehárna, Nábř. kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7, tel. 774986792
- Azylový dům Skloněná (pro muže), Malá Skloněná 521, 190 00 Praha 9, tel. 284825241
- Azylový dům Michle (pro muže), Chodovská 3137/6 141 00 Praha 4, tel.734280424
- Azylový dům pro ženy, Šromova 862/3, 198 00 Praha 9, tel. 604390861
- Azylový dům pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 10, tel. 272657058
- Azylový dům Šromova, Šromova 862, 198 00 Praha 14, tel. 281914376
- Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS, Šromova 861/1, Praha 14 - Černý Most, tel. 604695223.

Pomoc obětem domácího násilí:
- Intervenční centrum nabízí sociální, právní i psychologické služby pro osoby ohrožené domácím násilím.

Programy primární prevence:
- Pražské centrum primární prevence spolupracuje se školami a dalšími odbornými organizacemi.

Centrum sociálních služeb Praha patří mezi jednu z největších sociálních organizací v hlavním městě Praze. Více informací najdete na našich webových stránkách, navštívit nás můžete na adrese Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice.


Katalog firem:    

Azylové domy

,  

Psychologické poradenství

,  
Štítky:

poradenské služby, sociální, právní poradenství, azylový dům, intervenční centrum