Centrum sociálních služeb Praha


Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice 141 00
Centrum sociálních služeb Praha působí jako příspěvková organizace a poskytuje služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme sociální, informační i právní poradenství, našim klientům pomáháme získávát potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Nabízíme terénní, ambulantní i pobytové služby, provozujeme azylové domy, noclehárnu, nonstop telefonickou krizovou pomoc, krizové a intervenční centrum, poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Centrum sociálních služeb:
- sociální, informační, poradenské služby
- terénní, ambulantní i pobytové služby.

Informační služby:
- Informační a poradenské centrum Kontakt pomáhá klientům zajistit finanční zabezpečení, předejít zadlužení, řešit problémy s bydlením, najít vhodné zaměstnání atd.

Sociální a právní poradenství:
- Sociálně právní poradna Centrum se zaměřuje na specifické potřeby jednotlivých sociálních skupin osob.

Pomoc v krizových životních situacích:
- Krizové centrum RIAPS je ambulantní nebo pobytová služba určená na přechodnou dobu, zajišťuje ubytování, poskytnutí stravy, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů
- Pražská linka důvěry, nonstop telefonická krizová pomoc na tel. 222 580 697.

Rodinná terapie:
- psychoterapie zaměřená na rodinu
- Triangl - centrum pro rodinu nabízí poradenské a terapeutické služby rodinám a jednotlivým členům.

Pomoc a poradenství v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody:
- sociálně právní poradenství
- poradenství v trestně právních záležitostech
- resocializační a reintegrační programy.

Přechodné ubytování:
- pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
- terénní programy pro osoby bez přístřeší
- Loď Hermes - noclehárna, Nábř. kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7, tel. 774986792
- Azylový dům Skloněná (pro muže), Malá Skloněná 521, 190 00 Praha 9, tel. 284825241
- Azylový dům Michle (pro muže), Chodovská 3137/6 141 00 Praha 4, tel.734280424
- Azylový dům pro ženy, Šromova 862/3, 198 00 Praha 9, tel. 604390861
- Azylový dům pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 10, tel. 272657058
- Azylový dům Šromova, Šromova 862, 198 00 Praha 14, tel. 281914376
- Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS, Šromova 861/1, Praha 14 - Černý Most, tel. 604695223.

Pomoc obětem domácího násilí:
- Intervenční centrum nabízí sociální, právní i psychologické služby pro osoby ohrožené domácím násilím.

Programy primární prevence:
- Pražské centrum primární prevence spolupracuje se školami a dalšími odbornými organizacemi.

Centrum sociálních služeb Praha patří mezi jednu z největších sociálních organizací v hlavním městě Praze. Více informací najdete na našich webových stránkách, navštívit nás můžete na adrese Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice.

Produkty
  • služby psychologa, psychologické potíže klienta, rozvoj osobnosti, meziosobní problémy, stresové zátěže, odborná psychologická pomoc
  • sociální služby, lidé bez domova, armáda spásy, charitativní činnost, krizové životní situace

Protierozní opatření Podbrdsko – výzva Operačního programu životní prostředí.
Naučné stezky v lesích – 100% podpora Programu rozvoje venkova bez spoluúčasti.

Hospodářská komora České republiky, zákonné zastupování podnikatelů, záměrů a zájmů.

Hospodářská komora České republiky, zákonné zastupování podnikatelů, záměrů a zájmů

Související články
Školení personálu a certifikace podle normy SCC/SCP

DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu

Školení personálu a certifikace podle normy SCC/SCP

Certifikát bezpečnosti SCC/SCP je velmi důležitý především pro dodavatele, působící v oblastech petrochemie, dopravy, infrastruktury či dodávek technologických celků. Spolupracujete-li s investory z Holandska a německy hovořících zemí, tuto certifikaci budete s největší pravděpodobností potřebovat.


Výroba výlisků z ocelového, hliníkového a nerezového plechu

HS UMFORMTECHNIK s.r.o.

Výroba výlisků z ocelového, hliníkového a nerezového plechu

Pomocí hydraulických a mechanických lisů se vyrábí výlisky z plechů z různých materiálů. Společnost HS Umformtechnik disponuje lisy se sílou až 10 000 kN, pomocí kterých vyrábí výlisky z ocelového, hliníkového a nerezového plechu. Rovněž disponuje vlastní nástrojárnou, mycí linkou či 3D měřícím zařízením. Výlisky nachází uplatnění v oblasti automobilového průmyslu, ale též strojírenství a v dalších odvětvích.


Co znamená viskozita oleje

MERLIN-PLUS spol. s.r.o.

Co znamená viskozita oleje

Viskozita je míra vnitřního tření kapaliny, nikoli hustota. Je jedním z nejdůležitějších hledisek při výběru vhodného motorového oleje. Hodnota viskozity se může za určitých okolností měnit.


Povrchová úprava lakování nejen pro JETSurf

Autolakovna BOSS

Povrchová úprava lakování nejen pro JETSurf

Toužíte po něčem opravdu výjimečném, jedinečném a originálním v každém ohledu? V tom případě můžete využít služeb firmy Autolakovna BOSS. A na jaké konkrétní služby se tato společnost zaměřuje? Poskytují služby autolakovny, lakování automobilů, motorek nebo dokonce rámů kol a využívají i technickou malbu airbrush. Největší důraz kladou na precizně odvedenou práci.