Vodovody, kanalizace, inženýrské stavby Morava

RYBÁRIK, s.r.o.

Vodovody, kanalizace, inženýrské stavby Morava

RYBÁRIK, s.r.o.
Vodohospodářské stavby – kanalizace, vodní nádrže, ČOV Zlínský kraj

Kromě výstavby občanských a průmyslových staveb a pokládky inženýrských sítí se naše stavební společnost RYBÁRIK, s.r.o. specializuje na budování vodohospodářských staveb nejen v Zlínském kraji, ale i na celém území jižní Moravy. Realizujeme výstavby kanalizací, ČOV, vodních nádrží.

Vodohospodářské stavby, budování vodních nádrží Zlínský kraj

Vodohospodářské stavby vlastní stavební technikou i autodopravou

Díky moderní stavební technice, zkušeným pracovníkům a vlastní autodopravě provádíme veškerou stavební činnost na vysoké úrovni. Například jsme vybudovali vodní nádrž v Koválovicích, kanalizaci v Bílovicích, žlab ve Vlčnově a další námi realizované stavby, které si lze prohlédnout na webu rybarik.cz.

Vodohospodářské stavby RYBÁRIK, s.r.o. Zlínský kraj


Výstavba vodních nádrží, vodovodů, kanalizací, ČOV, čištění rybníků, stavba vodních děl

V Zlínském kraji zajistíme výstavbu vodních nádrží, požárních nádrží, vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, jímek, provádíme čištění rybníků a potoků, odkanalizování dešťových vod a další vodohospodářské stavby, jako například vodní díla sloužící k protipovodňové ochraně.

Výstavba ČOV, vodních nádrží, kanalizacíDemolice, zemní a bourací práce

Demolice, zemní a bourací práce

Demolice, zemní a bourací práce, odvoz suti a zeminy vlastní autodopravou Zlínský kraj

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby – kanalizace, vodní nádrže, ČOV Zlínský kraj

Inženýrské sítě a dopravní stavby

Inženýrské sítě a dopravní stavby

Stavební práce v oblasti dopravních staveb a budování inženýrských sítí