E-expert, spol. s.r.o.


Firma E-expert, spol s.r.o. v Praze se zaměřuje na zpracovávání enviromentální studie, vypracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků – posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), studie proveditelnosti, žádost o dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), integrovaná prevence (IPPC), problematika emisí skleníkových plynů, povolení zdrojů znečišťování ovzduší.

V rámci konzultací v oblasti ochrany životního prostředí zpracováváme dokumentaci. Do ní spadá EIA/IPPC, tedy posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) - jedná se o nejdůležitější hodnocení environmentálních vlivů v případě -nových projektů, integrovaná prevence (IPPC) - hodnocení zařízení jako celku se všemi aspekty jeho vlivu na ŽP.

Ovzduší a klima zahrnuje zpracování rozptylové studie a monitorovacího plánu, vypracování odborného posudku, provozní řád zdroje znečišťování ovzduší a programy snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší.

Dotace v ŽP - zaměřujeme se na Operační program Životní prostředí (OPŽP), zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelné zdroje energií, omezování průmyslového znečištění, environmentálních rizik.

Spolupracujeme se širokým spektrem odborníků - zajištění komplexního řešení (havarijní plány a plány odpadového hospodářství, energetické koncepce, environmentální mapy, engineering a dodávka přístrojů).

Věda a výzkum zahrnuje metody identifikace „selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší.

Zaměřujeme se na sledování technických i legislativních změn v zájmových oblastech činnosti společnosti a tím jsme schopni rychle reagovat na změny v právních předpisech a rychle zpracovat poptávku v oblasti konzultací u stálých i nových klientů v relativně v nových oborech.

Poradíme Vám s projekty zaměřené na životní prostředí

Poradíme Vám s projekty zaměřené na životní prostředí

Zabýváme se posuzováním vlivů, integrovanou prevencí, ochranou ovzduší a klimatu

Zabýváme se posuzováním vlivů, integrovanou prevencí, ochranou ovzduší a klimatu

Zaměřujeme se na Dotace v oblasti ŽP

Zaměřujeme se na Dotace v oblasti ŽP

Naleznete nás v Praze

Naleznete nás v Praze

Štítky:

Posuzování vlivů na životní prostředí, studie proveditelnosti OPŽP, žádost o dotaci, EIA, IPPC

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC
Komplexnímu posouzení a vypracování posudků vlivů staveb na životní prostředí EIA a problematice integrované prevence IPPC se věnuje společnost E-expert, spol. s.r.o. Praha.

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP – operační program životního prostředí

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP –  operační program životního prostředí
Díky zkušenostem se zpracováním a vyřízením žádosti operačního programu životního prostředí Vám společnost E-expert spol., s.r.o. v Praze pomůže získat dotaze z OPŽP.

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku
Na zpracování rozptylových studií, odborných posudků, a tvorbou dokumentů zaměřených na ochranu ovzduší se specializuje společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s.r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Na Pankráci 30
Praha 4 140 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

ARES
captcha