E-expert, spol. s.r.o.


Firma E-expert, spol s.r.o. v Praze se zaměřuje na zpracovávání enviromentální studie, vypracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků – posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), studie proveditelnosti, žádost o dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), integrovaná prevence (IPPC), problematika emisí skleníkových plynů, povolení zdrojů znečišťování ovzduší.

V rámci konzultací v oblasti ochrany životního prostředí zpracováváme tuto dokumentaci:

EIA/ IPPC
- posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) - jedná se o nejdůležitější hodnocení environmentálních vlivů v případě -nových projektů
- integrovaná prevence (IPPC) - hodnocení zařízení jako celku se všemi aspekty jeho vlivu na ŽP

Ovzduší a klima
- zpracování rozptylové studie
- vypracování odborného posudku
- provozní řád zdroje znečišťování ovzduší
- zpracování monitorovacího plánu
- programy snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší

Dotace v ŽP
- zaměřujeme se na Operační program Životní prostředí (OPŽP)
- zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
- udržitelné zdroje energií
- omezování průmyslového znečištění, environmentálních rizik

Projekty v ŽP
- spolupracujeme se širokým spektrem odborníků - zajištění komplexního řešení:
- havarijní plány
- plány odpadového hospodářství
- energetické koncepce
- environmentální mapy
- enginnering
- dodávka přístrojů

Věda a výzkum:
- metody identifikace „selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší

Zaměřujeme se na sledování technických i legislativních změn v zájmových oblastech činnosti společnosti a tím jsme schopni rychle reagovat na změny v právních předpisech a rychle zpracovat poptávku v oblasti konzultací u stálých i nových klientů v relativně v nových oborech.

Štítky:

Posuzování vlivů na životní prostředí, studie proveditelnosti OPŽP, žádost o dotaci, EIA, IPPC

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC
Komplexnímu posouzení a vypracování posudků vlivů staveb na životní prostředí EIA a problematice integrované prevence IPPC se věnuje společnost E-expert, spol. s.r.o. Praha.

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP – operační program životního prostředí

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP –  operační program životního prostředí
Díky zkušenostem se zpracováním a vyřízením žádosti operačního programu životního prostředí Vám společnost E-expert spol., s.r.o. v Praze pomůže získat dotaze z OPŽP.

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku
Na zpracování rozptylových studií, odborných posudků, a tvorbou dokumentů zaměřených na ochranu ovzduší se specializuje společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s.r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Na Pankráci 30
Praha 4 140 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

ARES
captcha