Obhajoba právnických a fyzických osob v trestním řízení, sepis procesních podání

Advokátní kancelář v Brně – Mgr. David Rašovský nabízí klientům právní služby z oblasti trestního práva, od obhajoby právnických a fyzických osob v trestním řízení přes právní zastoupení poškozených v trestním řízení až po sepisování procesních podání podle trestního řádu.

Právní služby v oblasti trestního práva - advokacie Brno

Právní služby během trestního řízení, obhajoba obviněných a zastupování před soudem

Specializuji se na trestní právo, proto mohu klientům nabídnout kvalitní právní služby během celého trestního řízení – obhajoba obviněných od přípravného řízení, zastupování před soudními úřady, účast při sjednávání dohody o vině a trestu v trestním řízení.

Právní služby a poradenství v oblasti trestního práva


Sepisování procesních podání – návrhy na odklad výkonu trestu, na obnovu řízení, stížnosti

Sepisuji procesní podání – stížnosti, odvolání, dovolání, návrhy na obnovu řízení, podnět k ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona, žádost o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody, návrhy na schválení podmíněného zastavení trestního stíhání, návrh na odklad výkonu trestu a další.

Návrhy na odklad výkonu trestu, na obnovu řízení


Vymáhání majetkové a nemajetkové újmy, nároky na náhradu škod

Poskytuji právní zastoupení v případě uplatňování nároků poškozených na náhradu škody způsobené trestným činem, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení včetně podání návrhu na přiznání těchto nároků v rámci trestního řízení. Trestněprávní poradenství a služby zahrnují rovněž řešení majetkových a hospodářských trestných činů, například daňové úniky.

Právní zastoupení při uplatňování nároků na náhradu škody


PODSTRÁNKY

Obchodní právo

Obchodní právo
Služby v oblasti obchodního práva – obchodní smlouvy, založení společností, insolvence

Rodinné právo

Rodinné právo
Právní služby v oblasti rodinného práva v advokátní kanceláři v Brně

Trestní právo

Trestní právo
Obhajoba právnických a fyzických osob v trestním řízení, sepis procesních podání
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. David Rašovský, advokát
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. David Rašovský, advokát
www.advokat-rasovsky.cz
Adresa

Adresa

Hlinky 135/68
Brno 603 00

david.rasovsky@advokat-rasovsky.cz
+420 775 633 187


Najdete nás také zde:

ARES
captcha