Právní služby v oblasti rodinného práva v advokátní kanceláři v Brně

Potřebujete právní zastoupení při rozvodovém řízení, v řízení o vyživovací povinnosti, ve věcech péče o nezletilé dítě, v řízení o určení otcovství, majetkovém vypořádání? Potom využijte špičkových právních služeb brněnské advokátní kanceláře – Mgr. David Rašovský, která se specializuje na rodinné právo.

Právní služby v oblasti rodinného práva - advokátní kancelář Brno

Právní zastoupení v řízení o rozvod, péči o dítě, stanovení výživného, osvojení dítěte

Poskytuji profesionální právní zastoupení v rozvodovém řízení, stejně tak v řízení o úpravě rodičovské odpovědnosti – péče o nezletilé děti, stanovení výživného na nezletilé i zletilé dítě, dále zastupuji v řízení o určení otcovství. Pomohu v právní rovině i v případě řešení osvojení dítěte, opatrovnictví a poručenství.

Rodinné právo - rozvodová řízení, výživné, péče o dítě


Sepsání předmanželské smlouvy, společné jmění manželů, příspěvky matkám samoživitelkám

V oblasti problematiky rodinného práva sepisuji předmanželské smlouvy, právně řeším správu společného jmění manželů, vypořádání zaniklého společného jmění. Zastupuji v řízení o stanovení ostatních vyživovacích povinností mezi ostatními příbuznými, o stanovení výživného mezi rozvedenými manžely či příspěvků neprovdaným matkám.

Sepis předmanželské smlouvy, společné jmění manželů


PODSTRÁNKY

Obchodní právo

Obchodní právo
Služby v oblasti obchodního práva – obchodní smlouvy, založení společností, insolvence

Rodinné právo

Rodinné právo
Právní služby v oblasti rodinného práva v advokátní kanceláři v Brně

Trestní právo

Trestní právo
Obhajoba právnických a fyzických osob v trestním řízení, sepis procesních podání
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. David Rašovský, advokát
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. David Rašovský, advokát
www.advokat-rasovsky.cz
Adresa

Adresa

Hlinky 135/68
Brno 603 00

david.rasovsky@advokat-rasovsky.cz
+420 775 633 187


Najdete nás také zde:

ARES
captcha