Služby v oblasti obchodního práva – obchodní smlouvy, založení společností, insolvence

Advokát Mgr. David Rašovský z Brna nabízí klientům komplexní právní služby v oblasti práva rodinného, trestního, pracovního, občanského, správního, ústavního, směnečného, práva nemovitostí a v neposlední řadě obchodního práva, které zahrnuje sepisování obchodních smluv, založení obchodních korporací, řešení úpadků společnosti, změny obchodních společností a další právní úkony.

Právní služby v oblasti obchodního práva

Právní služby související se zakládáním obchodních korporací, převody podílů

V advokátní kanceláři poskytuji kvalitní právní služby z oblasti obchodního práva. Pomohu se založením obchodních korporací – společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, samozřejmostí je zastoupení v řízení u obchodního rejstříku. Zařizuji převody podílů v obchodních společnostech a jejich likvidace.

Právní služby v oblasti obchodního práva


Sepisování obchodních smluv, změny v obchodních korporacích, řešení dluhů

Obchodní právní služby zahrnují sepisování obchodních smluv – kupní smlouvy, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení a dalších podle potřeb klienta. Dále provádění změn v obchodních korporacích, zajištění a utvrzení dluhu – postoupení pohledávky, ručení, smluvní pokuta, bankovní záruka, uznání závazku.

Sepisování obchodních smluv, řešení dluhů


Právní služby v oblasti insolvenčního práva, přeměn obchodních společností

Věnuji se také insolvenčnímu právu, sepisuji insolvenční návrhy a přihlášky pohledávek věřitelů, zastupuji dlužníky i věřitele v insolvenčním řízení. Řeším nároky z nekalé soutěže, zabývám se problematikou cenných papírů. Poskytuji právní ošetření procesu fúze a dalších forem přeměn obchodních společností.

Insolvenční právo, přeměny obchodních společností


PODSTRÁNKY

Obchodní právo

Obchodní právo
Služby v oblasti obchodního práva – obchodní smlouvy, založení společností, insolvence

Rodinné právo

Rodinné právo
Právní služby v oblasti rodinného práva v advokátní kanceláři v Brně

Trestní právo

Trestní právo
Obhajoba právnických a fyzických osob v trestním řízení, sepis procesních podání
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. David Rašovský, advokát
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. David Rašovský, advokát
www.advokat-rasovsky.cz
Adresa

Adresa

Hlinky 135/68
Brno 603 00

david.rasovsky@advokat-rasovsky.cz
+420 775 633 187


Najdete nás také zde:

ARES
captcha