Městský úřad Bojkovice
Město Bojkovice
Městský úřad Bojkovice Město Bojkovice

Městský úřad Bojkovice.
-4628 obyvatel.

Památky:
-Kostel sv. Vavřince
-Hraběcí hrobka
-Tetaurky
-Zámek Nový Světlov, na zámku je Muzeum Bojkovska
-Kaplička na Hrádské Nivě
-Kříž na Nábřeží Svobody
-Socha svatého Floriána
-Socha svatého Jana Nepomuckého
-Sloup se sochou Panny Marie
-Krucifix.

Městská knihovna Bojkovice.

Tajemník
Tel: 572610425
E-mail: mesto@bojkovice.cz.

Organizace zřizované městem:
- Dům dětí a mládeže, tel.: 572641132
- Mateřská škola Bojkovice, tel.: 572641448
- Základní škola T. G. Masaryka, tel.: 773460221
- Sociální služby Města Bojkovice, tel.: 572625316
- Dům s pečovatelskou službou Černíkova 965, tel.: 773237939
- Dům s pečovatelskou službou Tovární 1020, tel.: 572617111
- Muzeum Bojkovska, tel.: 739202813
- Lesy města Bojkovice spol. s r. o., tel.: 724026936
- Pálenice Bojkovice spol. s r. o., tel.: 724337679
- VAK Bojkovice s. r. o., tel.: 572641151.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,